اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > برق منطقه اي > مدير‌عامل شركت برق منطقه‌اي هرمزگان-آقاي مهندس حسن كهوري

برق منطقه ای

مدير‌عامل شركت برق منطقه‌اي هرمزگان-آقاي مهندس حسن كهوري
1392/01/20