اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > برق منطقه اي > مدیرعامل برق منطقه‌اي سمنان - آقاي مهندس سید علی اکبر صباغ

برق منطقه ای

مدیرعامل برق منطقه‌اي سمنان - آقاي مهندس سید علی اکبر صباغ
1396/02/31