اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > مديريت توليد برق > مدیر عامل شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان - آقای مهندس محمدرضا زائر ترقی

مدیریت تولید برق

مدیر عامل شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان - آقای مهندس محمدرضا زائر ترقی
1393/09/09