تاريخ به‌روزرساني: 25/ 05/ 99
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

آموزش

ساير
1398/10/01
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
1398/10/01
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
1398/10/01
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
1398/10/01
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
فرآيند مدل منتخب برون‌سپاري در وزارت نيرو  شامل چهار مرحله (تحليل راهبرد برون سپاري، شروع و انتخاب، انتقال  و تحويل ارزش)  مي باشد.
1398/09/20
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
نتایج نمایش 6-10 (از 37)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8  >  >| 
تحقيقاتي
1394/06/09
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
نتایج نمایش 6-6 (از 6)
 |<  <  1 - 2 >  >|
منابع انساني
1399/04/25
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
1399/04/24
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
1399/04/24
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
نتایج نمایش 6-10 (از 129)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
برنامه ريزي و اقتصادي
1396/04/18
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
1396/02/13
سایت مرجع: دفتر محيط زيست، ايمني،‌ بهداشت و امور اجتماعي
1396/02/11
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
1396/02/11
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
1396/02/11
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
نتایج نمایش 6-10 (از 18)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4  >  >| 
فناوري اطلاعات
1398/10/23
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1394/02/06
سایت مرجع: فناوري اطلاعات مكاني
1391/04/31
سایت مرجع: Statistical Network
گزارش نخستين گردهمايي واحدهاي آمار و اطلاعات وزارت نيرو
انرژي
1390/07/07
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1390/07/07
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1390/07/05
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1390/07/05
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1390/07/05
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
نتایج نمایش 6-10 (از 11)
 |<  <  1 - 2 - 3  >  >| 
برق
1383/02/25
سایت مرجع: هيات تنظيم بازار برق
نتایج نمایش 6-6 (از 6)
 |<  <  1 - 2 >  >|
آب و فاضلاب
1399/01/04
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
1394/08/22
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
كارگاه آموزشي در دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفاي وزارت نيرو برگزار گرديده است.
1394/08/20
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
در حوزه منابع آب پيچيدگي هاي زيادي به دليل حجم و گستردگي زياد اطلاعات و ارتباط آن با سازمانها و حوزه هاي مختلف تصميم گيري وجود دارد.سيستم تصميم يار ابزاري است كه باعث ارتقاء در تصميم سازي شده و با ارائه و تحليل گزينه ها ، راه حل هاي مناسبي را در مقايسه با زماني كه انسان به تنهايي تصميم مي گيرد، ارائه مي نمايد.
آب
1399/01/04
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
1398/11/08
سایت مرجع: رودخانه هاي مرزي و منابع آب مشترك
1398/11/08
سایت مرجع: رودخانه هاي مرزي و منابع آب مشترك
1398/11/08
سایت مرجع: رودخانه هاي مرزي و منابع آب مشترك
1398/11/07
سایت مرجع: رودخانه هاي مرزي و منابع آب مشترك
نتایج نمایش 6-10 (از 25)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >|