تاريخ به‌روزرساني: 25/ 05/ 99
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

آموزش

ساير
1398/02/29
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
1397/12/14
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
1397/07/24
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
آيا تا به حال انديشيده ايد براي سرآمد نمودن سازمانتان چه گام‌هايي را بايد بپيماييد؟
بنياد مديريت کيفيت اروپا EFQM  پنج گام را به شما پيشنهاد مي‌دهد (کليک نماييد)

 
1397/04/02
سایت مرجع: Statistical Network
1397/04/02
سایت مرجع: Statistical Network
نتایج نمایش 11-15 (از 37)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8  >  >| 
تحقيقاتي
1394/06/09
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
نتایج نمایش 6-6 (از 6)
 |<  <  1 - 2 >  >|
منابع انساني
1399/03/21
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
1399/03/19
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
1399/02/21
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
نتایج نمایش 11-15 (از 129)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
برنامه ريزي و اقتصادي
1396/02/11
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
1395/12/08
سایت مرجع: دفتر محيط زيست، ايمني،‌ بهداشت و امور اجتماعي
1395/12/08
سایت مرجع: دفتر محيط زيست، ايمني،‌ بهداشت و امور اجتماعي
1395/12/08
سایت مرجع: دفتر محيط زيست، ايمني،‌ بهداشت و امور اجتماعي
1395/12/08
سایت مرجع: دفتر محيط زيست، ايمني،‌ بهداشت و امور اجتماعي
نتایج نمایش 11-15 (از 18)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4  >  >| 
فناوري اطلاعات
1398/10/23
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1394/02/06
سایت مرجع: فناوري اطلاعات مكاني
1391/04/31
سایت مرجع: Statistical Network
گزارش نخستين گردهمايي واحدهاي آمار و اطلاعات وزارت نيرو
انرژي
1390/07/05
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
نتایج نمایش 11-11 (از 11)
 |<  <  1 - 2 - 3 >  >|
برق
1383/02/25
سایت مرجع: هيات تنظيم بازار برق
نتایج نمایش 6-6 (از 6)
 |<  <  1 - 2 >  >|
آب و فاضلاب
1399/01/04
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
1394/08/22
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
كارگاه آموزشي در دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفاي وزارت نيرو برگزار گرديده است.
1394/08/20
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
در حوزه منابع آب پيچيدگي هاي زيادي به دليل حجم و گستردگي زياد اطلاعات و ارتباط آن با سازمانها و حوزه هاي مختلف تصميم گيري وجود دارد.سيستم تصميم يار ابزاري است كه باعث ارتقاء در تصميم سازي شده و با ارائه و تحليل گزينه ها ، راه حل هاي مناسبي را در مقايسه با زماني كه انسان به تنهايي تصميم مي گيرد، ارائه مي نمايد.
آب
1398/11/07
سایت مرجع: رودخانه هاي مرزي و منابع آب مشترك
1398/11/07
سایت مرجع: رودخانه هاي مرزي و منابع آب مشترك
1398/11/07
سایت مرجع: رودخانه هاي مرزي و منابع آب مشترك
1398/11/07
سایت مرجع: رودخانه هاي مرزي و منابع آب مشترك
1398/11/07
سایت مرجع: رودخانه هاي مرزي و منابع آب مشترك
نتایج نمایش 11-15 (از 25)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >|