Prograrams
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

برنامه‌ها

ساير
تحقيقاتي
2018/05/21
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
2018/05/21
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
2017/05/14
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
Displaying results 1-5 (of 8)
 |<  < 1 - 2  >  >| 
منابع انساني
2014/08/16
سایت مرجع: دفتر امور مجلس
2013/03/03
سایت مرجع: Statistical

برنامه ريزي و اقتصادي
2011/07/23
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
2011/02/20
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
2010/06/22
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
2010/03/17
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
فناوري اطلاعات
2017/01/14
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل
لیست شرکت های تایید صلاحیت شده در زمینه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
2016/09/28
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل

انرژي
2017/01/14
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل
لیست شرکت های تایید صلاحیت شده در زمینه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
2016/09/28
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل

2015/11/28
سایت مرجع: شوراي پايايي شبكه برق كشور
برق
2018/05/23
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
2018/04/28
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
2018/04/15
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
2017/07/23
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
2017/07/22
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
Displaying results 1-5 (of 11)
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >| 
آب و فاضلاب
2017/01/14
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل
لیست شرکت های تایید صلاحیت شده در زمینه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
2016/09/28
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل

Displaying results 1-5 (of 9)
 |<  < 1 - 2  >  >| 
آب
2017/01/14
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل
لیست شرکت های تایید صلاحیت شده در زمینه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
2016/09/28
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل

2016/08/24
سایت مرجع: دفتر مديريت مصرف و ارتقاي بهره وري آب و آبفا
Displaying results 1-5 (of 8)
 |<  < 1 - 2  >  >|