Prograrams
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

برنامه‌ها

آب
1/14/2017
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل
لیست شرکت های تایید صلاحیت شده در زمینه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
9/28/2016
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل

8/24/2016
سایت مرجع: دفتر مديريت مصرف و ارتقاي بهره وري آب و آبفا
Displaying results 1-5 (of 7)
 |<  < 1 - 2  >  >| 
آب و فاضلاب
1/14/2017
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل
لیست شرکت های تایید صلاحیت شده در زمینه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
9/28/2016
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل

5/15/2013
سایت مرجع: Statistical
 
Displaying results 1-5 (of 8)
 |<  < 1 - 2  >  >| 
برق
7/23/2017
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
7/22/2017
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
7/22/2017
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1/14/2017
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل
لیست شرکت های تایید صلاحیت شده در زمینه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
9/28/2016
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل

Displaying results 1-5 (of 8)
 |<  < 1 - 2  >  >| 
انرژي
1/14/2017
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل
لیست شرکت های تایید صلاحیت شده در زمینه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
9/28/2016
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل

11/28/2015
سایت مرجع: شوراي پايايي شبكه برق كشور
فناوري اطلاعات
1/14/2017
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل
لیست شرکت های تایید صلاحیت شده در زمینه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
9/28/2016
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل

برنامه ريزي و اقتصادي
7/23/2011
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
2/20/2011
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
6/22/2010
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
3/17/2010
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
منابع انساني
8/16/2014
سایت مرجع: دفتر امور مجلس
3/3/2013
سایت مرجع: Statistical

ساير
2/5/2018
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي مركزي ورزش
11/11/2017
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي مركزي ورزش
Displaying results 1-5 (of 61)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|