Prograrams
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

برنامه‌ها

تحقيقاتي
منابع انساني
2019/04/27
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
2018/12/01
سایت مرجع: امور زنان و خانواده
2018/05/21
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
Displaying results 1-5 (of 8)
 |<  < 1 - 2  >  >| 
برنامه ريزي و اقتصادي
فناوري اطلاعات
2018/12/01
سایت مرجع: امور زنان و خانواده
2017/01/14
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران، پدافند غير عامل و HSE
لیست شرکت های تایید صلاحیت شده در زمینه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
2016/09/28
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران، پدافند غير عامل و HSE
2014/01/21
سایت مرجع: Statistical Network
 
Displaying results 1-5 (of 6)
 |<  < 1 - 2  >  >| 
انرژي
2017/01/14
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران، پدافند غير عامل و HSE
لیست شرکت های تایید صلاحیت شده در زمینه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
2016/09/28
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران، پدافند غير عامل و HSE
2015/11/28
سایت مرجع: شوراي پايايي شبكه برق كشور
برق
2020/06/30
سایت مرجع: امور زنان و خانواده
2020/04/07
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
2020/03/23
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
Displaying results 1-5 (of 12)
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >| 
آب و فاضلاب
2020/06/30
سایت مرجع: امور زنان و خانواده
2020/04/07
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
2020/03/23
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
Displaying results 1-5 (of 15)
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >| 
آب
2020/06/30
سایت مرجع: امور زنان و خانواده
2020/04/07
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
2020/03/23
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
Displaying results 1-5 (of 13)
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >|