Prograrams
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

برنامه‌ها

ساير
2013/01/28
سایت مرجع: Statistical
2013/01/08
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي مركزي ورزش
2012/11/21
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي مركزي ورزش
2012/11/21
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي مركزي ورزش
Displaying results 56-59 (of 59)
 |<  <  3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 >  >|
تحقيقاتي
منابع انساني
2013/03/03
سایت مرجع: Statistical

Displaying results 6-7 (of 7)
 |<  <  1 - 2 >  >|
برنامه ريزي و اقتصادي
2010/03/17
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
Displaying results 6-6 (of 6)
 |<  <  1 - 2 >  >|
فناوري اطلاعات
2018/12/01
سایت مرجع: امور زنان و خانواده
2017/01/14
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل
لیست شرکت های تایید صلاحیت شده در زمینه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
2016/09/28
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل

انرژي
2017/01/14
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل
لیست شرکت های تایید صلاحیت شده در زمینه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
2016/09/28
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل

2015/11/28
سایت مرجع: شوراي پايايي شبكه برق كشور
برق
2012/06/21
سایت مرجع: هيات تنظيم بازار برق

Displaying results 11-12 (of 12)
 |<  <  1 - 2 - 3 >  >|
آب
2013/05/13
سایت مرجع: Statistical
 
2013/05/12
سایت مرجع: Statistical
 
Displaying results 6-8 (of 8)
 |<  <  1 - 2 >  >|