آشنايي با مولدهاي الكتريكي

مولدهاي ديزلي
1391/11/25
دیزل کابرد وسیعی در کلیه زمینه های صنعت دارد و از قدیمی ترین محرک های مکانیکی به شمار می رود و از این رو تا قدرت معینی بی رقیب می باشد . اصولاًٌ دیزل ژنزاتورها تا قدرت 2 الی 3 مگاوات و به خصوص به عنوان دیزل ژنزاتورهای اضطراری بیمارستان ها ، هتل ها و مناطقی که دارای مصرف محدود می باشد کاربرد گسترده دارد.
دیزل ها اصولاًٌ از نظر طراحی به دو دسته تقسیم می شوند.دسته اول دیزل های v تایپ (V Type) یا خورجینی هستند که در آنها آرایش سیلندرها به صورت حرف V انگلیسی می باشد . این نوع دیزل ها به سبب نیاز به دقت بالا در تنظیم ، تعمیر و بالانس مکانیکی با استقبال خوبی در ایران مواجه نشده اند .
دسته دوم دیزل های I تایپ (I Type) یا خطی هستند که محور کلیه سیلندرهای آن یکی است و با استقبال خوبی در ایران مواجه شده اند و متخصصان ایرانی در زمینه بهره برداری، نگهداری و تعمیرات آنها از تجارب بالایی برخوردار هستند .
کلیه دیزل ها از دیدگاه سرعت به سه دسته تقسیم می شوند . دسته اول دیزل های پر دور هستند که دور در دقیقه آنها معمولاً از 750 تا 1500 متغیر است . نسبت وزن به قدرت این نوع دیزل ها در قیاس با سایر گروهایی که متعاقباًً معرفی می شوند کوچک است و قیمت آنها نیز نسبت به سایر انواع کمتر است . سرعت راه اندازی و بار گیری این نوع دیزل ها از سایر انواع به مراتب بیشتر است .
گروه دوم ، دیزل های دور متوسط هستند که سرعت آنها حدودا 450 دور در دقیقه است . گروه سوم نیز دیزل های کم دور می باشند که دور آنها معمولاٌ از 400 دور در دقیقه کمتر است . قانون کلی حاکم بر دیزل ها این گونه است :هر چه دور دیزل کمتر باشد نسبت واحد وزن آن بیشتر ، قیمت آن بالاتر ، مدت زمان رسیدن به بار کامل بیشتر و قدرت آن افزایش می یابد .
مصرف دیزل در تامین انرژی الکتریکی نیز از گستردگی نسبتآً خوبی برخوردار است . موارد به کارگیری دیزل ژنراتورها متناسب با نیاز تغییر می کند . دیزل ژنراتورهای پر دور به عنوان واحدهای تولید کننده بار اضظراری و به صورت آماده به خدمت عمل می کنند و دیزل در ژنراتورهای کم دور تامین کننده بار پایه هستند . منبع: http://www.ipdc.ir/index-f.aspx