تاريخ به‌روزرساني: 06/ 05/ 99

بهينه‌سازي مصرف انرژي

چه خودرويي خريداري كنيم؟
1391/11/25
  • خودرويي را انتخاب كرده و خريداري نماييد كه توان آن متناسب با نياز شما باشد . به طور كلي هر چه موتور خودرو كم حجم تر باشد از لحاظ مصرف انرژي بازدهي بهتري دارد ، اما توجه داشته باشيد كه انتخاب يك خودروي كوچك با توان كمتر از حد مورد نياز شما از لحاظ مصرف سوخت نسبت به يك خودرو با توان متناسب ، صرفة‌ اقتصادي كمتري خواهد داشت .
  • از انتخاب و نصب بار بندهاي ثابت (‌دائمي ) بر روي خودرو اجتناب نماييد . باربند و بارهاي روي آن مي‎توانند 5 تا 10 درصد در افزايش مصرف سوخت نقش داشته باشند . و در صورت نصب باربند پس از استفاده آن باز كنيد .
  • حتي الامكان از لاستيك‎هايي كه آج‎هاي پهن و عميقي دارند ، استفاده نشده باشد .
  • در صورت امكان از لاستيك‎هاي راديال استفاده شده باشد .
  • تاجايي كه ممكن است از نصب سيستم‎هاي جانبي مصرف كنندة انرژي بر روي خودرو اجتناب نموده شده باشد .
  • در شرايط يكسان ، خودروهاي ديزلي را به جاي خودروهاي بنزيني انتخاب كنيد .
  • خودرويي را انتخاب كنيد كه در مقابل جريان هوا مقاومت كمتري داشته باشد .
  • خودرويي را انتخاب كرده كه مصرف سوخت كمتري داشته باشد .

منبع: 

http://saba.org.ir/Index.htm