اطلاعات و آمار > كتاب ها
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

کتاب ها

آب
1395/06/03
سایت مرجع: دفتر مديريت مصرف و ارتقاي بهره وري آب و آبفا
1394/08/03
سایت مرجع: دفتر محيط زيست، ايمني،‌ بهداشت و امور اجتماعي
1391/10/26
سایت مرجع: کارگروه امور سیل ، مخاطرات دریائی، آب، برق و فاضلاب
اين نشریه به انعکاس یکی از تجربیات بینالمللی و درسهای آموخته ناشی از رخداد سیلاب سهمگین سال 2002 اروپا مي پردازد. تحلیل و بررسی نقاط ضعف در مدیریت سیلاب مذکور در کشور آلمان به عنوان یکی از مهمترین کشورهای متأثر از این سیلاب مي تواند براي مدیران برنامهریزی و اجرایی مرتبط با سیلاب در کشور مفيد واقع شود.
1391/09/30
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
1391/09/30
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
نتایج نمایش 1-5 (از 12)
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >| 
آب و فاضلاب
1391/09/30
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
1391/09/30
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
1390/09/30
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
1389/09/30
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
1389/04/01
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
نتایج نمایش 1-5 (از 7)
 |<  < 1 - 2  >  >| 
برق
1395/09/23
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1394/06/23
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1393/09/23
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1392/09/23
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1391/09/23
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
نتایج نمایش 1-5 (از 7)
 |<  < 1 - 2  >  >| 
انرژي
1396/10/14
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1396/07/08
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1396/07/08
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1396/07/08
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1396/07/08
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
نتایج نمایش 1-5 (از 123)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
فناوري اطلاعات
1392/09/02
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
 
برنامه ريزي و اقتصادي
1395/12/09
سایت مرجع: دفتر محيط زيست، ايمني،‌ بهداشت و امور اجتماعي
1395/05/25
سایت مرجع: دفتر محيط زيست، ايمني،‌ بهداشت و امور اجتماعي
1394/08/03
سایت مرجع: دفتر محيط زيست، ايمني،‌ بهداشت و امور اجتماعي
منابع انساني
در این بخش اطلاعاتی موجود نیست.
تحقيقاتي
1395/07/03
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل
1394/07/27
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل

ساير
1393/10/20
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل
1393/05/05
سایت مرجع: امور زنان
4505923354109209736-(1).png
1392/09/08
سایت مرجع: كانون بازنشستگان
1392/09/02
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
 
نتایج نمایش 1-5 (از 15)
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >|