Books
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

کتاب ها

ساير
2004/03/24
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي استاندارد
2004/03/23
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي استاندارد
2004/03/22
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي استاندارد
2004/03/21
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي استاندارد
2004/03/20
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي استاندارد
Displaying results 11-15 (of 15)
 |<  <  1 - 2 - 3 >  >|
تحقيقاتي
2018/12/01
سایت مرجع: امور زنان و خانواده
2016/09/24
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل
2015/10/19
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل

منابع انساني
2018/12/01
سایت مرجع: امور زنان و خانواده
برنامه ريزي و اقتصادي
2017/02/27
سایت مرجع: دفتر محيط زيست، ايمني،‌ بهداشت و امور اجتماعي
2016/08/15
سایت مرجع: دفتر محيط زيست، ايمني،‌ بهداشت و امور اجتماعي
2015/10/25
سایت مرجع: دفتر محيط زيست، ايمني،‌ بهداشت و امور اجتماعي
فناوري اطلاعات
2018/12/01
سایت مرجع: امور زنان و خانواده
2013/11/23
سایت مرجع: Statistical Network
 
انرژي
2018/12/01
سایت مرجع: امور زنان و خانواده
2018/11/29
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
2018/11/29
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
2018/11/27
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي

 
2018/01/04
سایت مرجع: Statistical Network
Displaying results 26-30 (of 151)
 |<  <  2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11  >  >| 
برق
2011/12/14
سایت مرجع: Statistical Network
2011/09/23
سایت مرجع: هيات تنظيم بازار برق
Displaying results 11-12 (of 12)
 |<  <  1 - 2 - 3 >  >|
آب و فاضلاب
2010/12/21
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
2010/06/22
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
2010/06/22
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
2009/12/21
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
Displaying results 11-14 (of 14)
 |<  <  1 - 2 - 3 >  >|
آب
2010/06/22
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
2009/12/21
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
2003/01/22
سایت مرجع: کارگروه امور سیل ، مخاطرات دریائی، آب، برق و فاضلاب
رخداد سیل علیرغم آنچه که در تصور عمومی صرفاً به صورت پدیده‌ای ویرانگر و مخرب محسوب می‌شود دارای ابعاد مثبت فراوانی نیز می‌باشد. بسياري از خسارات سيل قابل پیشگیری بوده و به برخورد نا آگاهانه و نامناسب فعالیت‌های عمرانی، فرهنگی و عدم پیوستگی در مدیریت سیل مرتبط می‌باشد.
2003/01/22
سایت مرجع: کارگروه امور سیل ، مخاطرات دریائی، آب، برق و فاضلاب

موضوع نحوه رفتار با ريسك در مناطق پر جمعيت به اندازه قدمت برخي سكونت گاه هاي انساني سابقه دارد. آمارهاي اخير به روشني نشان مي دهند كه خسارات ناشي از سيلابهاي شهري در حال افزايش است. در چنين شرايطي مديريت ريسك سيلاب هاي شهري به رويكردي مهم در مقوله سيل تبديل شده است. نشريه حاضر به دنبل تبيين جنبه هاي مختلف مرتبط با مديريت ريسك سيلابهاي شهري و تشريح نحوه مديريت موفق آنها است.

Displaying results 16-19 (of 19)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 >  >|