Books
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

کتاب ها

آب
1/22/2003
سایت مرجع: کارگروه امور سیل ، مخاطرات دریائی، آب، برق و فاضلاب
رخداد سیل علیرغم آنچه که در تصور عمومی صرفاً به صورت پدیده‌ای ویرانگر و مخرب محسوب می‌شود دارای ابعاد مثبت فراوانی نیز می‌باشد. بسياري از خسارات سيل قابل پیشگیری بوده و به برخورد نا آگاهانه و نامناسب فعالیت‌های عمرانی، فرهنگی و عدم پیوستگی در مدیریت سیل مرتبط می‌باشد.
1/22/2003
سایت مرجع: کارگروه امور سیل ، مخاطرات دریائی، آب، برق و فاضلاب

موضوع نحوه رفتار با ريسك در مناطق پر جمعيت به اندازه قدمت برخي سكونت گاه هاي انساني سابقه دارد. آمارهاي اخير به روشني نشان مي دهند كه خسارات ناشي از سيلابهاي شهري در حال افزايش است. در چنين شرايطي مديريت ريسك سيلاب هاي شهري به رويكردي مهم در مقوله سيل تبديل شده است. نشريه حاضر به دنبل تبيين جنبه هاي مختلف مرتبط با مديريت ريسك سيلابهاي شهري و تشريح نحوه مديريت موفق آنها است.

Displaying results 11-12 (of 12)
 |<  <  1 - 2 - 3 >  >|
آب و فاضلاب
6/22/2010
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
12/21/2009
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
Displaying results 6-7 (of 7)
 |<  <  1 - 2 >  >|
برق
12/14/2011
سایت مرجع: Statistical
9/23/2011
سایت مرجع: هيات تنظيم بازار برق
Displaying results 6-7 (of 7)
 |<  <  1 - 2 >  >|
انرژي
9/27/2010
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
9/27/2010
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
9/27/2010
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
9/27/2010
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
8/9/2010
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
Displaying results 91-95 (of 123)
 |<  <  15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24  >  >| 
فناوري اطلاعات
11/23/2013
سایت مرجع: Statistical
 
برنامه ريزي و اقتصادي
2/27/2017
سایت مرجع: دفتر محيط زيست، ايمني،‌ بهداشت و امور اجتماعي
8/15/2016
سایت مرجع: دفتر محيط زيست، ايمني،‌ بهداشت و امور اجتماعي
10/25/2015
سایت مرجع: دفتر محيط زيست، ايمني،‌ بهداشت و امور اجتماعي
منابع انساني
در این بخش اطلاعاتی موجود نیست.
تحقيقاتي
9/24/2016
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل
10/19/2015
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل

ساير
3/24/2004
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي استاندارد
3/23/2004
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي استاندارد
3/22/2004
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي استاندارد
3/21/2004
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي استاندارد
3/20/2004
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي استاندارد
Displaying results 11-15 (of 15)
 |<  <  1 - 2 - 3 >  >|