تاريخ به‌روزرساني: 06/ 05/ 99
اطلاعات و آمار > كتاب ها
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

کتاب ها

ساير
1398/05/13
سایت مرجع: مركز امور اجتماعي منابع آب و انرژي
الزاماتي که سبب تأسیس «مرکز اجتماعی آب و انرژی» در وزارت نیرو شده روندی بین المللي نیز هست. سیطره یافتن گفتمان تو سعه و پیشرفت پایدار به ویژه در مشارکتهاي مردمي و پررنگ شدن حکمراني محلي، تشخیص ضرورت گذار به مدیریت مصرف / تقاضا و ارتباط وثیق تولید ومصرف آب و انرژي با مقولات اجتماعي مهمي نظیر فقر و امنیت غذایي، کیفیت زندگي و بهداشت،آموزش، اشتغال و ر شد اقتصادي، تاب آوري شهري، تولید و مصرف پایدار و حتي مشروعیت و ثبات سیاسي دولتها، توسعه و کاربرد علوم اجتماعي در عرصه آب و انرژي را سبب شده است.
1396/03/31
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
1b.gif عنوان انگلیسی کتاب: 1b-(1).gif       DK Essential Managers: Ethical Business  نویسنده:  اُ. سی. فِرِل, لیندا فِرِل         1b-(2).gif مترجم: مظفر ایراف, ناهید ایراف
1a-(1).pngتاریخ انتشار: بهار 96        1a-(2).pngنوبت چاپ: دوم        1a-(3).pngمجموع تیراژ: 8000  نسخه      1a-(4).png تعداد صفحات: 88          1a-(5).pngناشر: انتشارات آريانا قلم
 
1395/12/10
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
1b.gif نويسنده: پیتر دراکر         1b-(1).gif مترجم: دکتر علی شیرازی 
1a.png
 تعداد صفحات: 427         1a-(1).png چاپ اول:  1395    1a-(2).pngشابک:  9786006092386     1a-(3).pngناشر: نشر فرا   1a-(4).pngحامی فرهنگی: شرکت آتیه سازان صنعت و معدن
 
1394/11/15
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
1b.gif نويسنده: غلامرضا خاکی  
1a.png 
تاریخ نشر: بهمن، 1394    1a-(1).png تعداد صفحات: 356       1a-(2).png شابک: 978-600-93621-7-2       1a-(3).png ناشر: فوژان
 
1393/05/05
سایت مرجع: امور زنان و خانواده
4505923354109209736-(1).png
نتایج نمایش 6-10 (از 24)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >| 
تحقيقاتي
1397/09/10
سایت مرجع: امور زنان و خانواده
1394/07/27
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران، پدافند غير عامل و HSE

منابع انساني
1395/12/10
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
1b.gif نويسنده: پیتر دراکر         1b-(1).gif مترجم: دکتر علی شیرازی 
1a.png
 تعداد صفحات: 427         1a-(1).png چاپ اول:  1395    1a-(2).pngشابک:  9786006092386     1a-(3).pngناشر: نشر فرا   1a-(4).pngحامی فرهنگی: شرکت آتیه سازان صنعت و معدن
 
1388/10/09
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
1b.gif نويسنده: دکتر سعيد جعفری مقدم
1a.png تاریخ نشر:  1382             1a-(1).png ناشر: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت
 
نتایج نمایش 6-7 (از 7)
 |<  <  1 - 2 >  >|
برنامه ريزي و اقتصادي
1395/12/09
سایت مرجع: دفتر محيط زيست، ايمني،‌ بهداشت و امور اجتماعي
1395/05/25
سایت مرجع: دفتر محيط زيست، ايمني،‌ بهداشت و امور اجتماعي
1394/08/03
سایت مرجع: دفتر محيط زيست، ايمني،‌ بهداشت و امور اجتماعي
فناوري اطلاعات
1392/09/02
سایت مرجع: Statistical Network
 
1390/07/08
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1388/07/05
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1385/06/06
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1383/01/20
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
نتایج نمایش 6-10 (از 11)
 |<  <  1 - 2 - 3  >  >| 
انرژي
1398/11/23
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1398/11/21
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1398/11/21
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1398/11/21
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1398/10/29
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
نتایج نمایش 6-10 (از 108)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
برق
1398/11/21
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1398/11/21
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1398/11/21
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1398/10/29
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1398/10/29
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
نتایج نمایش 6-10 (از 40)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8  >  >| 
آب و فاضلاب
1397/07/18
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
1397/07/18
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
1391/09/30
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
1391/09/30
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
1390/09/30
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
نتایج نمایش 6-10 (از 14)
 |<  <  1 - 2 - 3  >  >| 
آب
1397/07/18
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
1397/07/18
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
1397/07/18
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
1395/06/03
سایت مرجع: دفتر مديريت مصرف و ارتقاي بهره وري آب و آبفا
1394/08/03
سایت مرجع: دفتر محيط زيست، ايمني،‌ بهداشت و امور اجتماعي
نتایج نمایش 6-10 (از 20)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4  >  >|