اطلاعات و آمار > مقاله ها
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

مقاله‌ها

آب
1396/03/06
سایت مرجع: دفتر مديريت مصرف و ارتقاي بهره وري آب و آبفا
1396/01/26
سایت مرجع: {$=مركز توسعه صادرات و پشتيباني صنايع آب و برق|en-us=Export development and water-electricity industrial logestics center $}
1396/01/26
سایت مرجع: {$=مركز توسعه صادرات و پشتيباني صنايع آب و برق|en-us=Export development and water-electricity industrial logestics center $}
1395/08/16
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل

نتایج نمایش 1-5 (از 23)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >| 
آب و فاضلاب
1396/01/26
سایت مرجع: {$=مركز توسعه صادرات و پشتيباني صنايع آب و برق|en-us=Export development and water-electricity industrial logestics center $}
1395/08/16
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل

1394/11/03
سایت مرجع: دفتر سرمايه‌گذاري و تنظيم مقررات بازار آب و برق
1394/02/09
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical $}
1393/07/14
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical $}
نتایج نمایش 1-5 (از 20)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4  >  >| 
برق
1396/05/03
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1396/05/03
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1396/05/03
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1396/05/03
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1396/04/31
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
نتایج نمایش 1-5 (از 114)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
انرژي
1396/04/27
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1396/04/27
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1395/06/15
سایت مرجع: شوراي پايايي شبكه برق كشور
واژگان معادل سازی شده برای به‌کارگیری در اسناد پایایی
1395/06/14
سایت مرجع: شوراي پايايي شبكه برق كشور
تعریف‌ پایایی (Reliability) از دیدگاه‌های گوناگون
1395/05/25
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
نتایج نمایش 1-5 (از 51)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
فناوري اطلاعات
1393/09/12
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical $}
1392/11/13
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical $}

1392/09/10
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical $}
 
1392/09/02
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical $}
 
1392/09/02
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical $}
نتایج نمایش 1-5 (از 10)
 |<  < 1 - 2  >  >| 
برنامه ريزي و اقتصادي
1386/01/20
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
منابع انساني
1395/10/22
سایت مرجع: دفتر توسعه منابع انساني
1394/11/20
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
1394/09/28
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
1394/06/30
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
1394/06/30
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
نتایج نمایش 1-5 (از 70)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
تحقيقاتي
1392/10/12
سایت مرجع: كانون بازنشستگان
1392/10/12
سایت مرجع: كانون بازنشستگان
1392/08/14
سایت مرجع: كانون بازنشستگان
1392/07/28
سایت مرجع: امور زنان
      اگرچه شرکت در کلاس‌های ورزشی بر استقامت عضلانی تأثیر نداشت، ولی با مقایسه نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون هم در گروه تجربی و هم در گروه گواه، استقامت عضلانی افزایش داشت.
نتایج نمایش 1-5 (از 9)
 |<  < 1 - 2  >  >| 
ساير
1396/01/26
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
1396/01/23
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
1396/01/23
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
1394/09/18
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي مركزي ورزش
نتایج نمایش 1-5 (از 125)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|