Articles
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

مقاله‌ها

آب
5/27/2017
سایت مرجع: دفتر مديريت مصرف و ارتقاي بهره وري آب و آبفا
11/6/2016
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل

8/27/2016
سایت مرجع: دفتر مديريت مصرف و ارتقاي بهره وري آب و آبفا
Displaying results 1-5 (of 23)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >| 
آب و فاضلاب
12/13/2016
سایت مرجع: Statistical
11/6/2016
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل

1/23/2016
سایت مرجع: دفتر سرمايه‌گذاري و تنظيم مقررات بازار آب و برق
Displaying results 1-5 (of 21)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >| 
برق
10/21/2017
سایت مرجع: شوراي پايايي شبكه برق كشور
7/25/2017
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
7/25/2017
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
7/25/2017
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
7/25/2017
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
Displaying results 1-5 (of 121)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
انرژي
7/18/2017
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
7/18/2017
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
9/5/2016
سایت مرجع: شوراي پايايي شبكه برق كشور
واژگان معادل سازی شده برای به‌کارگیری در اسناد پایایی
9/4/2016
سایت مرجع: شوراي پايايي شبكه برق كشور
تعریف‌ پایایی (Reliability) از دیدگاه‌های گوناگون
8/15/2016
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
Displaying results 1-5 (of 51)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
فناوري اطلاعات
برنامه ريزي و اقتصادي
4/9/2007
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
منابع انساني
9/27/2017
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
1/11/2017
سایت مرجع: دفتر توسعه منابع انساني
2/9/2016
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
12/19/2015
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
9/21/2015
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
Displaying results 1-5 (of 71)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
تحقيقاتي
7/31/2017
سایت مرجع: Export development and water-electricity industrial logestics center
گزارش پيشرو تحليلي مختصر از صنعت آب و برق کشور قزاقستان است. در اين گزارش به نقاط قوت و ضعف صنعت برق و آب و وضعيت اقتصادي اين کشور اشاره شده است و به اهداف اين کشوريعني استفاده هرچه بيشتر از منابع آبي وبرقي اشاره شده است.( فايل پيوست)
 
7/31/2017
سایت مرجع: Export development and water-electricity industrial logestics center
گزارش پيشرو تحليلي مختصر از صنعت آب و برق کشور ارمنستان است. در اين گزارش به نقاط قوت و ضعف صنعت برق و آب و وضعيت اقتصادي اين کشور اشاره شده است. و به اهداف اين کشوريعني ، استفاده هرچه بيشتر از منابع آبي، بازسازي زير ساخت هاي سيستم انرژي، ساخت خطوط انتقال جديد و پست هاي برق و صادرات برق مازاد اشاره شده است.(فايل پيوست)
1/2/2014
سایت مرجع: كانون بازنشستگان
1/2/2014
سایت مرجع: كانون بازنشستگان
Displaying results 1-5 (of 11)
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >| 
ساير
8/26/2017
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي مركزي ورزش
8/26/2017
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي مركزي ورزش
8/20/2017
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي مركزي ورزش
8/7/2017
سایت مرجع: دفتر هماهنگي هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري
8/2/2017
سایت مرجع: امور زنان
Displaying results 1-5 (of 130)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|