اطلاعات و آمار > مقاله ها
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

مقاله‌ها

آب
1391/05/17
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1391/05/01
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
1388/01/17
سایت مرجع: کارگروه امور سیل ، مخاطرات دریائی، آب، برق و فاضلاب
با سپاس فراوان از همكاري صميمانه پروفسور سروش سروشيان، استاد برجسته مهندسي عمران و محيط زيست و علوم زمين و مدير مركز هيدرومتئورولوژي و سنجش از دور (CHRS) دانشگاه كاليفرنيا، فايل سخنراني ايشان با عنوان "چقدر سيستم اقليمي قابل پيش بيني است: خشكسالي، سيل و پديده هاي حدي؟" در سال 1387 در دانشگاه صنعتي شريف جهت استفاده علاقمندان ارائه مي گردد.
1381/10/11
سایت مرجع: کارگروه امور سیل ، مخاطرات دریائی، آب، برق و فاضلاب
نتایج نمایش 21-24 (از 24)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 >  >|
آب و فاضلاب
1391/05/01
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
1386/07/22
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي استاندارد
نتایج نمایش 21-23 (از 23)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 >  >|
برق
1391/05/11
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1390/06/10
سایت مرجع: هيات تنظيم بازار برق
1389/06/06
سایت مرجع: دفتر راهبري و نظارت امور برق
1389/06/06
سایت مرجع: دفتر سرمايه‌گذاري و تنظيم مقررات بازار آب و برق
1389/06/06
سایت مرجع: دفتر راهبري و نظارت بر انتقال و توزيع برق
نتایج نمایش 81-85 (از 124)
 |<  <  13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22  >  >| 
انرژي
1390/07/04
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1380/07/21
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي استاندارد
1374/05/14
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
نتایج نمایش 56-60 (از 60)
 |<  <  3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 >  >|
فناوري اطلاعات
1392/09/02
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
 
1392/09/02
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
 
1392/09/02
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
 
1383/11/14
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
1378/11/14
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
نتایج نمایش 6-10 (از 10)
 |<  <  1 - 2 >  >|
برنامه ريزي و اقتصادي
1386/01/20
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
منابع انساني
1390/01/15
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
1388/01/14
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
نتایج نمایش 81-83 (از 83)
 |<  <  8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 >  >|
تحقيقاتي
1392/02/16
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
1392/02/16
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
نتایج نمایش 16-18 (از 18)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 >  >|
ساير
1391/11/17
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1391/11/17
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1391/10/26
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
 
1391/10/06
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي مركزي ورزش
نتایج نمایش 81-85 (از 132)
 |<  <  13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22  >  >|