تاريخ به‌روزرساني: 06/ 05/ 99
اطلاعات و آمار > مقاله ها
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

مقاله‌ها

ساير
1399/04/11
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
1399/03/12
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
اولین گام­ به منظور سیاستگذاری مناسب در حوزه توسعه مديريت و تحول اداري، شناخت جامع و دقیق از ظرفیت­‌ها و توانمندی‌ها به خصوص شناخت ظرفیت متخصصین و خبرگان صنعت متبوع خود و برقراري ارتباط دوسويه با پژوهشگران و اعضای هیئت علمی دانشگاه­ ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی است. در این راستا دفتر توسعه مديريت و تحول اداري وزارت نيرو با در نظر گرفتن وظايف محوله "شبکه متخصصان توسعه مديريت" را طراحی و راه‌اندازي نموده است و اطلاعات اين بانك را در اختيار نهادهاي همكار و شركت ها و موسسات زيرمجموعه خود قرار مي‌دهد.
اين دفتر از كليه فرهيختگان و متخصصان گرانقدر با زمينه تخصصي مرتبط دعوت به عمل مي‌آورد كه با ثبت و ارسال فرم مربوطه ما را در تحقق اين مهم ياري نمايند.
1399/01/30
سایت مرجع: دفتر امور مجلس
1399/01/30
سایت مرجع: دفتر امور مجلس
نتایج نمایش 6-10 (از 134)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
تحقيقاتي
1397/09/10
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
1397/08/19
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
1397/08/19
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
1397/04/16
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
1397/04/16
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
نتایج نمایش 6-10 (از 28)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  >  >| 
منابع انساني
1397/09/17
سایت مرجع: دفتر توسعه منابع انساني
1397/09/13
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
1397/09/11
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
1397/09/11
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
1397/06/13
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
نتایج نمایش 6-10 (از 161)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
برنامه ريزي و اقتصادي
1397/09/13
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
1397/09/13
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
1397/09/13
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
1397/09/13
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
1397/09/13
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
نتایج نمایش 6-10 (از 12)
 |<  <  1 - 2 - 3  >  >| 
فناوري اطلاعات
1398/09/06
سایت مرجع: فناوري اطلاعات مكاني
1393/09/12
سایت مرجع: Statistical Network
1392/09/10
سایت مرجع: Statistical Network
 
نتایج نمایش 6-10 (از 16)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4  >  >| 
انرژي
1397/09/14
سایت مرجع: امور زنان و خانواده
1397/04/26
سایت مرجع: Statistical Network
1395/06/15
سایت مرجع: شوراي پايايي شبكه برق كشور
واژگان معادل سازی شده برای به‌کارگیری در اسناد پایایی
1395/06/14
سایت مرجع: شوراي پايايي شبكه برق كشور
تعریف‌ پایایی (Reliability) از دیدگاه‌های گوناگون
1394/11/03
سایت مرجع: دفتر سرمايه‌گذاري و تنظيم مقررات بازار آب و برق
نتایج نمایش 6-10 (از 51)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
برق
1398/05/08
سایت مرجع: فناوري اطلاعات مكاني
1398/05/08
سایت مرجع: فناوري اطلاعات مكاني
1398/05/08
سایت مرجع: فناوري اطلاعات مكاني
1397/11/20
سایت مرجع: Statistical Network
1397/04/08
سایت مرجع: Statistical Network
نتایج نمایش 6-10 (از 101)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
آب و فاضلاب
1398/02/26
سایت مرجع: Statistical Network
1397/09/11
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
1397/09/11
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
نتایج نمایش 6-10 (از 55)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
آب
1399/04/21
سایت مرجع: طرح پايش حوضه‌هاي آبريز كشور
راهنمای اقدامات شرکت‌های آب منطقه‌ای در فرآیند بررسی و صحت‌‌سنجی نتایج نقشه‌های کاربری اراضی با استفاده از روش‌های سنجش از دور (نسخه 1-1) جهت بهره‌برداری همکاران محترم در شرکت‌های آب منطقه‌ای تهیه شده است. جهت ادامه مطلب بر روی عنوان کلیک کنید.
1399/04/21
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
راهنمای اقدامات شرکت‌های آب منطقه‌ای در فرآیند بررسی و صحت‌‌سنجی نتایج نقشه‌های کاربری اراضی با استفاده از روش‌های سنجش از دور (نسخه 1-1) جهت بهره‌برداری همکاران محترم در شرکت‌های آب منطقه‌ای تهیه شده است. جهت ادامه مطلب بر روی عنوان کلیک کنید.
1399/04/18
سایت مرجع: طرح پايش حوضه‌هاي آبريز كشور
1399/04/18
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
1399/04/14
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
اپلیکیشن ویژه جهت انجام بازدید‌های میدانی طرح تعیین کاربری و پوشش اراضی کشور. جهت توضیحات بیشتر روی عنوان این مطلب کلیک کنید.
نتایج نمایش 6-10 (از 100)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|