اطلاعات و آمار > مقاله ها
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

مقاله‌ها

آب
1395/06/06
سایت مرجع: دفتر مديريت مصرف و ارتقاي بهره وري آب و آبفا
1395/06/03
سایت مرجع: دفتر مديريت مصرف و ارتقاي بهره وري آب و آبفا
1394/11/03
سایت مرجع: دفتر سرمايه‌گذاري و تنظيم مقررات بازار آب و برق
1394/02/09
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical $}
نتایج نمایش 6-10 (از 23)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >| 
آب و فاضلاب
1392/02/15
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical $}
 
1392/02/15
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical $}
1391/11/11
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical $}
1391/07/05
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical $}
نتایج نمایش 6-10 (از 20)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4  >  >| 
برق
1395/06/13
سایت مرجع: شوراي پايايي شبكه برق كشور
دو واژه‌ی BPS و BES در گزارش‌ها، استانداردها و دیگر سند‌های NERC (و دیگر نهادهای مرتبط با پایایی در آمریکای شمالی) بسیار کاربرد دارند. اما این دو سرنام چه عبارت‌هایی هستند و چه تفاوتی با هم دارند؟
1394/11/03
سایت مرجع: دفتر سرمايه‌گذاري و تنظيم مقررات بازار آب و برق
1394/10/07
سایت مرجع: شوراي پايايي شبكه برق كشور
 خواهشمند است نقطه نظرات اصلاحی خود را در خصوص این نظام نامه از طریق ایمیل shorayepayaee@gmail.com و یا نمابر 81606842 برای دبیرخانه شورای پایایی شبکه برق کشور ارسال فرمایید.
1394/09/09
سایت مرجع: شوراي پايايي شبكه برق كشور
اعضای محترم شورای پایایی نقطه نظرات اصلاحی خود را در متن فایل فوق را با رنگ زمینه متفاوت اعمال و تا دو روز قبل از جلسه آتی شورا از طریق ایمیل shorayepayaee@gmail.com به دبیرخانه ارسال فرمایند.

------------------------------------------------------------------------------------
نتایج نمایش 6-10 (از 90)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
انرژي
1394/09/09
سایت مرجع: شوراي پايايي شبكه برق كشور
اعضای محترم شورای پایایی نقطه نظرات اصلاحی خود را در متن فایل فوق را با رنگ زمینه متفاوت اعمال و تا دو روز قبل از جلسه آتی شورا از طریق ایمیل shorayepayaee@gmail.com به دبیرخانه ارسال فرمایند.

------------------------------------------------------------------------------------
1393/04/03
سایت مرجع: استانداردهاي فني، مهندسي، اجتماعي و زيست‌محيطي برق و انرژي
1393/03/07
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان برق و انرژي
1392/11/21
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical $}
1392/07/16
سایت مرجع: دفتر توسعه انرژي‌هاي نو، استاندارد و ارتقاي بهره‌وري برق و انرژي
نتایج نمایش 6-10 (از 49)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
فناوري اطلاعات
1392/09/02
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical $}
 
1392/09/02
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical $}
 
1392/09/02
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical $}
 
1383/11/14
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
1378/11/14
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
نتایج نمایش 6-10 (از 10)
 |<  <  1 - 2 >  >|
برنامه ريزي و اقتصادي
1386/01/20
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
منابع انساني
1394/06/30
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
1393/10/30
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
1393/03/11
سایت مرجع: دفتر توسعه منابع انساني

1393/03/11
سایت مرجع: دفتر توسعه منابع انساني

1393/03/11
سایت مرجع: دفتر توسعه منابع انساني

نتایج نمایش 6-10 (از 70)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
تحقيقاتي
1392/02/16
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
1392/02/16
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
1392/02/16
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
نتایج نمایش 6-9 (از 9)
 |<  <  1 - 2 >  >|
ساير
1394/09/15
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي مركزي ورزش
1394/08/16
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي مركزي ورزش
1394/08/06
سایت مرجع: امور زنان
1394/04/21
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي مركزي ورزش
1393/10/28
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي مركزي ورزش
نتایج نمایش 6-10 (از 125)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|