Reports
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

گزارش ها

ساير
2019/07/13
سایت مرجع: امور زنان و خانواده
2019/04/09
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي مركزي ورزش
2019/03/09
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي مركزي ورزش
2019/03/06
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي مركزي ورزش
2019/03/06
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي مركزي ورزش
Displaying results 1-5 (of 138)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
تحقيقاتي
2019/05/18
سایت مرجع: Statistical Network
2018/11/06
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
2017/05/30
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
2017/05/24
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
2016/10/25
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
Displaying results 1-5 (of 71)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
منابع انساني
2019/08/06
سایت مرجع: Statistical Network
2019/08/06
سایت مرجع: Statistical Network
2019/07/30
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
2019/07/27
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
Displaying results 1-5 (of 116)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
برنامه ريزي و اقتصادي
2019/03/05
سایت مرجع: Statistical Network
2019/02/03
سایت مرجع: Statistical Network
2019/01/05
سایت مرجع: Statistical Network
2017/07/23
سایت مرجع: دفتر محيط زيست، ايمني،‌ بهداشت و امور اجتماعي
2017/05/22
سایت مرجع: دفتر محيط زيست، ايمني،‌ بهداشت و امور اجتماعي
Displaying results 1-5 (of 29)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  >  >| 
فناوري اطلاعات
2019/08/06
سایت مرجع: Statistical Network
2019/08/06
سایت مرجع: Statistical Network
2019/07/08
سایت مرجع: Statistical Network
2019/07/06
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
Gas
2019/07/06
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
Displaying results 1-5 (of 17)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4  >  >| 
انرژي
2019/08/06
سایت مرجع: Statistical Network
2019/08/04
سایت مرجع: مركز امور اجتماعي منابع آب و انرژي
متاسفانه در طی سال های گذشته ناشی از کاربست افراطی سیاست های سازه ای در بخش های مختلف آب و برق و عدم توجه به سایر وجوه در حوزه مدیریتی در این دو صنعت، و عادت به ایجاد تمرکز گرایی و ایجاد سازمان های عریض و طویل برای راهبری امور چنان که باید و شاید نتوانسته ایم وضعیت آب و برق در کشور را بویژه  از منظر ساختارهای بوروکراتیک، چابک سازی سازمان ها، کاهش هزینه زمان و فرصت و البته مدیریت مصرف و تقاضا سامان ببخشیم. خوشبختانه در دنیای امروز که بر بستر تکنولوژی های نوینی چون اینترنت و تکنولوژی های high tech سامان یافته، می توان باتکیه بر نیروهای جوان خلاق و باانگیزه ای که در کشور به وفور یافت می شوند، بخشی اعظمی از مشکلات کشور را بالاخص در بخش آب و انرژی مرتفع ساخت، کافیست به هر دوی اینها(تکنولوژی و جوانان)، «گشوده» بود. بالطبع یکی از نهادهایی که در همه دنیا می تواند خیلی سریع ما را به این دو منبع با ارزش نزدیک کند، «استارت آپ» ها و و شرکت های «دانش بنیان» است. شرکت هایی که هم کوچک و چابک هستند، و هم خلاق و جوان و گشوده به فناوری های روز دنیا.
با چنین هدفی و به منظور فراهم کردن زمینه ارتباط تنگاتنگ با این شرکت ها، مرکز امور اجتماعی  آب و انرژی وزارت نیرو در همایش اخیر «سازگاری با کم آبی» که در روز 3 و 4 تیرماه در محل وزارت نیرو برگزار شد، سراغ نمایندگان برخی از این استارت آپ ها رفت و سعی کرد با شنیدن صدای آنان و «مشکلات و انتظاراتشان» از وزارت نیرو، به شناخت اولیه از آنان جهت ترسیم سازوکارهای ارتباطی آینده دست پیدا کند. و چنان که می دانیم بدون شناخت، هیچ درک و فهم مشترکی شکل نمی گیرد و نهایتا نیز هیچ برنامه ای به سرانجام مطلوب نمی رسد.
 
2019/08/04
سایت مرجع: مركز امور اجتماعي منابع آب و انرژي
هدف از این طرح رسیدن به یک برنامه راهبردی مشترک با سمن ها جهت ساماندهی محلی امور آب و انرژی است
2019/07/13
سایت مرجع: امور زنان و خانواده
2019/07/08
سایت مرجع: Statistical Network
Displaying results 1-5 (of 251)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
برق
2019/08/06
سایت مرجع: Statistical Network
2019/08/06
سایت مرجع: Statistical Network
2019/08/04
سایت مرجع: مركز امور اجتماعي منابع آب و انرژي
2019/08/04
سایت مرجع: مركز امور اجتماعي منابع آب و انرژي
متاسفانه در طی سال های گذشته ناشی از کاربست افراطی سیاست های سازه ای در بخش های مختلف آب و برق و عدم توجه به سایر وجوه در حوزه مدیریتی در این دو صنعت، و عادت به ایجاد تمرکز گرایی و ایجاد سازمان های عریض و طویل برای راهبری امور چنان که باید و شاید نتوانسته ایم وضعیت آب و برق در کشور را بویژه  از منظر ساختارهای بوروکراتیک، چابک سازی سازمان ها، کاهش هزینه زمان و فرصت و البته مدیریت مصرف و تقاضا سامان ببخشیم. خوشبختانه در دنیای امروز که بر بستر تکنولوژی های نوینی چون اینترنت و تکنولوژی های high tech سامان یافته، می توان باتکیه بر نیروهای جوان خلاق و باانگیزه ای که در کشور به وفور یافت می شوند، بخشی اعظمی از مشکلات کشور را بالاخص در بخش آب و انرژی مرتفع ساخت، کافیست به هر دوی اینها(تکنولوژی و جوانان)، «گشوده» بود. بالطبع یکی از نهادهایی که در همه دنیا می تواند خیلی سریع ما را به این دو منبع با ارزش نزدیک کند، «استارت آپ» ها و و شرکت های «دانش بنیان» است. شرکت هایی که هم کوچک و چابک هستند، و هم خلاق و جوان و گشوده به فناوری های روز دنیا.
با چنین هدفی و به منظور فراهم کردن زمینه ارتباط تنگاتنگ با این شرکت ها، مرکز امور اجتماعی  آب و انرژی وزارت نیرو در همایش اخیر «سازگاری با کم آبی» که در روز 3 و 4 تیرماه در محل وزارت نیرو برگزار شد، سراغ نمایندگان برخی از این استارت آپ ها رفت و سعی کرد با شنیدن صدای آنان و «مشکلات و انتظاراتشان» از وزارت نیرو، به شناخت اولیه از آنان جهت ترسیم سازوکارهای ارتباطی آینده دست پیدا کند. و چنان که می دانیم بدون شناخت، هیچ درک و فهم مشترکی شکل نمی گیرد و نهایتا نیز هیچ برنامه ای به سرانجام مطلوب نمی رسد.
 
2019/08/04
سایت مرجع: مركز امور اجتماعي منابع آب و انرژي
هدف از این طرح رسیدن به یک برنامه راهبردی مشترک با سمن ها جهت ساماندهی محلی امور آب و انرژی است
Displaying results 1-5 (of 551)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
آب و فاضلاب
2019/08/14
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
تشکیل کار گروه احیای زاینده رود  و ساماندهی کمی و کیفی کارون بزرگ ، برنامه تامین آب شرب شهر مشهد
2019/08/14
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
اطلاع رسانی به مردم جهت رعایت حدود بستر و حرایم رودخانه ها و جلوگیری از ساخت و ساز، سیاستگذاری و هماهنگی در خصوص جمع آوری داده های پیس بینی باران و رواناب 
2019/08/06
سایت مرجع: Statistical Network
2019/08/04
سایت مرجع: مركز امور اجتماعي منابع آب و انرژي
متاسفانه در طی سال های گذشته ناشی از کاربست افراطی سیاست های سازه ای در بخش های مختلف آب و برق و عدم توجه به سایر وجوه در حوزه مدیریتی در این دو صنعت، و عادت به ایجاد تمرکز گرایی و ایجاد سازمان های عریض و طویل برای راهبری امور چنان که باید و شاید نتوانسته ایم وضعیت آب و برق در کشور را بویژه  از منظر ساختارهای بوروکراتیک، چابک سازی سازمان ها، کاهش هزینه زمان و فرصت و البته مدیریت مصرف و تقاضا سامان ببخشیم. خوشبختانه در دنیای امروز که بر بستر تکنولوژی های نوینی چون اینترنت و تکنولوژی های high tech سامان یافته، می توان باتکیه بر نیروهای جوان خلاق و باانگیزه ای که در کشور به وفور یافت می شوند، بخشی اعظمی از مشکلات کشور را بالاخص در بخش آب و انرژی مرتفع ساخت، کافیست به هر دوی اینها(تکنولوژی و جوانان)، «گشوده» بود. بالطبع یکی از نهادهایی که در همه دنیا می تواند خیلی سریع ما را به این دو منبع با ارزش نزدیک کند، «استارت آپ» ها و و شرکت های «دانش بنیان» است. شرکت هایی که هم کوچک و چابک هستند، و هم خلاق و جوان و گشوده به فناوری های روز دنیا.
با چنین هدفی و به منظور فراهم کردن زمینه ارتباط تنگاتنگ با این شرکت ها، مرکز امور اجتماعی  آب و انرژی وزارت نیرو در همایش اخیر «سازگاری با کم آبی» که در روز 3 و 4 تیرماه در محل وزارت نیرو برگزار شد، سراغ نمایندگان برخی از این استارت آپ ها رفت و سعی کرد با شنیدن صدای آنان و «مشکلات و انتظاراتشان» از وزارت نیرو، به شناخت اولیه از آنان جهت ترسیم سازوکارهای ارتباطی آینده دست پیدا کند. و چنان که می دانیم بدون شناخت، هیچ درک و فهم مشترکی شکل نمی گیرد و نهایتا نیز هیچ برنامه ای به سرانجام مطلوب نمی رسد.
 
2019/08/04
سایت مرجع: مركز امور اجتماعي منابع آب و انرژي
هدف از این طرح رسیدن به یک برنامه راهبردی مشترک با سمن ها جهت ساماندهی محلی امور آب و انرژی است
Displaying results 1-5 (of 174)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
آب
2019/08/14
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
تشکیل کار گروه احیای زاینده رود  و ساماندهی کمی و کیفی کارون بزرگ ، برنامه تامین آب شرب شهر مشهد
2019/08/14
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
اطلاع رسانی به مردم جهت رعایت حدود بستر و حرایم رودخانه ها و جلوگیری از ساخت و ساز، سیاستگذاری و هماهنگی در خصوص جمع آوری داده های پیس بینی باران و رواناب 
2019/08/06
سایت مرجع: Statistical Network
2019/08/06
سایت مرجع: Statistical Network
2019/08/04
سایت مرجع: مركز امور اجتماعي منابع آب و انرژي
Displaying results 1-5 (of 168)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|