تاريخ به‌روزرساني: 25/ 05/ 99
اطلاعات و آمار > گزارشها
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

گزارش ها

ساير
1398/11/08
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
1398/10/23
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
1398/10/18
سایت مرجع: Statistical Network
1398/09/18
سایت مرجع: Statistical Network
1398/09/06
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
نتایج نمایش 16-20 (از 161)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
تحقيقاتي
1395/08/04
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
1395/08/04
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
نتایج نمایش 16-20 (از 78)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
منابع انساني
1398/08/01
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
برنامه هاي مرتبط: برنامه هشتم اصلاح نظام اداري
azmoon1-1.gif متولي: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
1398/08/01
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
برنامه هاي مرتبط: برنامه هاي ششم و هفتم اصلاح نظام اداري
azmoon1-1.gif متولي: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
1398/08/01
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
برنامه هاي مرتبط: برنامه چهارم اصلاح نظام اداري
azmoon1-1.gif متولي:  معاونت تحقيقات و منابع انساني- دفتر آموزش، تحقیقات و فن آوری
1398/08/01
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
برنامه هاي مرتبط: برنامه چهارم اصلاح نظام اداري
azmoon1-1.gif متولي:  معاونت تحقيقات و منابع انساني-  دفتر توسعه منابع انسانی
1398/08/01
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
برنامه هاي مرتبط: برنامه دوم اصلاح نظام اداري
azmoon1-1.gif متولي:  معاونت تحقيقات و منابع انساني-  دفتر فناوری اطلاعات و آمار
نتایج نمایش 16-20 (از 147)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
برنامه ريزي و اقتصادي
1393/11/14
سایت مرجع: Statistical Network
1390/11/01
سایت مرجع: دفتر محيط زيست، ايمني،‌ بهداشت و امور اجتماعي
نتایج نمایش 16-20 (از 31)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  >  >| 
فناوري اطلاعات
Gas
1398/04/15
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1398/04/15
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1398/03/20
سایت مرجع: Statistical Network
1398/02/28
سایت مرجع: Statistical Network
1398/02/20
سایت مرجع: Statistical Network
نتایج نمایش 16-20 (از 29)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  >  >| 
انرژي
1398/09/06
سایت مرجع: فناوري اطلاعات مكاني
سايتهاي اين قسمت بر اساس آخرين بروز رساني سايت از سوي شرکتها لينک شده و هر هفته پايش ميشود.
1398/09/06
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
1398/08/18
سایت مرجع: Statistical Network
1398/06/16
سایت مرجع: Statistical Network
1398/05/15
سایت مرجع: Statistical Network
نتایج نمایش 16-20 (از 240)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
برق
1398/10/18
سایت مرجع: Statistical Network
1398/09/18
سایت مرجع: Statistical Network
1398/09/06
سایت مرجع: فناوري اطلاعات مكاني
سايتهاي اين قسمت بر اساس آخرين بروز رساني سايت از سوي شرکتها لينک شده و هر هفته پايش ميشود.
1398/09/06
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
نتایج نمایش 16-20 (از 582)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
آب و فاضلاب
1398/09/18
سایت مرجع: Statistical Network
1398/09/06
سایت مرجع: فناوري اطلاعات مكاني
سايتهاي اين قسمت بر اساس آخرين بروز رساني سايت از سوي شرکتها لينک شده و هر هفته پايش ميشود.
1398/09/06
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
1398/08/18
سایت مرجع: Statistical Network
1398/07/15
سایت مرجع: Statistical Network
نتایج نمایش 16-20 (از 195)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
آب
1398/10/18
سایت مرجع: Statistical Network
1398/09/18
سایت مرجع: Statistical Network
1398/09/06
سایت مرجع: فناوري اطلاعات مكاني
سايتهاي اين قسمت بر اساس آخرين بروز رساني سايت از سوي شرکتها لينک شده و هر هفته پايش ميشود.
1398/09/06
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
نتایج نمایش 16-20 (از 191)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|