تاريخ به‌روزرساني: 25/ 05/ 99
اطلاعات و آمار > گزارشها
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

گزارش ها

ساير
1398/08/18
سایت مرجع: Statistical Network
1398/08/01
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
azmoon1-1-(1).gif شرح وظايف
1398/08/01
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
azmoon1-1-(2).gif نمودار اركان
1398/08/01
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
برنامه هاي مرتبط: برنامه هشتم اصلاح نظام اداري
azmoon1-1.gif متولي: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
نتایج نمایش 21-25 (از 161)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
تحقيقاتي
1395/08/04
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
نتایج نمایش 21-25 (از 78)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
منابع انساني
1398/08/01
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
azmoon1-1.gif اسامي و پست سازماني اعضا
1398/08/01
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
1398/06/31
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
1398/06/31
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
نتایج نمایش 21-25 (از 147)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
فناوري اطلاعات
1397/11/06
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
1397/09/26
سایت مرجع: فناوري اطلاعات مكاني
1397/08/01
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
نتایج نمایش 21-25 (از 29)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  >  >| 
انرژي
1398/05/13
سایت مرجع: مركز امور اجتماعي منابع آب و انرژي
1398/05/13
سایت مرجع: مركز امور اجتماعي منابع آب و انرژي
1398/04/22
سایت مرجع: امور زنان و خانواده
1398/04/17
سایت مرجع: Statistical Network
1398/04/15
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
نتایج نمایش 21-25 (از 240)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
برق
1398/08/18
سایت مرجع: Statistical Network
1398/07/15
سایت مرجع: Statistical Network
1398/06/16
سایت مرجع: Statistical Network
1398/05/15
سایت مرجع: Statistical Network
1398/05/13
سایت مرجع: مركز امور اجتماعي منابع آب و انرژي
نتایج نمایش 21-25 (از 582)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
آب و فاضلاب
1398/06/16
سایت مرجع: Statistical Network
1398/05/23
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
تشکیل کار گروه احیای زاینده رود  و ساماندهی کمی و کیفی کارون بزرگ ، برنامه تامین آب شرب شهر مشهد
1398/05/23
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
اطلاع رسانی به مردم جهت رعایت حدود بستر و حرایم رودخانه ها و جلوگیری از ساخت و ساز، سیاستگذاری و هماهنگی در خصوص جمع آوری داده های پیس بینی باران و رواناب 
1398/05/15
سایت مرجع: Statistical Network
1398/05/13
سایت مرجع: مركز امور اجتماعي منابع آب و انرژي
نتایج نمایش 21-25 (از 195)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
آب
1398/08/18
سایت مرجع: Statistical Network
1398/07/15
سایت مرجع: Statistical Network
1398/06/16
سایت مرجع: Statistical Network
1398/05/23
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
تشکیل کار گروه احیای زاینده رود  و ساماندهی کمی و کیفی کارون بزرگ ، برنامه تامین آب شرب شهر مشهد
1398/05/23
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
اطلاع رسانی به مردم جهت رعایت حدود بستر و حرایم رودخانه ها و جلوگیری از ساخت و ساز، سیاستگذاری و هماهنگی در خصوص جمع آوری داده های پیس بینی باران و رواناب 
نتایج نمایش 21-25 (از 191)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|