تاريخ به‌روزرساني: 25/ 05/ 99
اطلاعات و آمار > گزارشها
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

گزارش ها

ساير
1398/08/01
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
برنامه هاي مرتبط: برنامه هاي ششم و هفتم اصلاح نظام اداري
azmoon1-1.gif متولي: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
1398/08/01
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
برنامه هاي مرتبط: برنامه چهارم اصلاح نظام اداري
azmoon1-1.gif متولي:  معاونت تحقيقات و منابع انساني- دفتر آموزش، تحقیقات و فن آوری
1398/08/01
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
برنامه هاي مرتبط: برنامه چهارم اصلاح نظام اداري
azmoon1-1.gif متولي:  معاونت تحقيقات و منابع انساني-  دفتر توسعه منابع انسانی
1398/08/01
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
برنامه هاي مرتبط: برنامه ­های اول ، سوم ، پنجم اصلاح نظام اداري
azmoon1-1.gif متولي:  معاونت تحقيقات و منابع انساني _ دفتر توسعه مديريت و تحول اداري 
1398/08/01
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
برنامه هاي مرتبط: برنامه دوم اصلاح نظام اداري
azmoon1-1.gif متولي:  معاونت تحقيقات و منابع انساني-  دفتر فناوری اطلاعات و آمار
نتایج نمایش 26-30 (از 161)
 |<  <  2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11  >  >| 
تحقيقاتي
1395/07/12
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
1395/02/29
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
1394/08/09
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
1394/07/14
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
نتایج نمایش 26-30 (از 78)
 |<  <  2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11  >  >| 
منابع انساني
1398/06/31
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
1398/05/15
سایت مرجع: Statistical Network
1398/05/08
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
1398/05/05
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
نتایج نمایش 26-30 (از 147)
 |<  <  2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11  >  >| 
فناوري اطلاعات
1394/07/07
سایت مرجع: Statistical Network
1393/04/29
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
نتایج نمایش 26-29 (از 29)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 >  >|
انرژي
1398/04/15
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1398/04/15
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1398/04/15
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1398/02/28
سایت مرجع: Statistical Network
1398/02/20
سایت مرجع: Statistical Network
نتایج نمایش 26-30 (از 240)
 |<  <  2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11  >  >| 
برق
1398/05/13
سایت مرجع: مركز امور اجتماعي منابع آب و انرژي
1398/05/13
سایت مرجع: مركز امور اجتماعي منابع آب و انرژي
1398/05/08
سایت مرجع: فناوري اطلاعات مكاني
1398/04/22
سایت مرجع: امور زنان و خانواده
1398/04/17
سایت مرجع: Statistical Network
نتایج نمایش 26-30 (از 582)
 |<  <  2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11  >  >| 
آب و فاضلاب
1398/05/13
سایت مرجع: مركز امور اجتماعي منابع آب و انرژي
1398/04/22
سایت مرجع: امور زنان و خانواده
1398/04/20
سایت مرجع: مركز امور اجتماعي منابع آب و انرژي
هدف از این طرح فراگیر کردن گفتگوی اجتماعی بین تمام ذینفعان است
1398/04/17
سایت مرجع: Statistical Network
1398/02/30
سایت مرجع: Statistical Network
نتایج نمایش 26-30 (از 195)
 |<  <  2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11  >  >| 
آب
1398/05/15
سایت مرجع: Statistical Network
1398/05/13
سایت مرجع: مركز امور اجتماعي منابع آب و انرژي
1398/05/13
سایت مرجع: مركز امور اجتماعي منابع آب و انرژي
1398/05/13
سایت مرجع: مركز امور اجتماعي منابع آب و انرژي
1398/04/22
سایت مرجع: امور زنان و خانواده
نتایج نمایش 26-30 (از 191)
 |<  <  2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11  >  >|