اطلاعات و آمار > گزارشها
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

گزارش ها

آب
1392/07/02
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
1392/02/16
سایت مرجع: دفتر خصوصي سازي و امور مجامع
نتایج نمایش 26-30 (از 127)
 |<  <  2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11  >  >| 
آب و فاضلاب
1392/11/21
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical $}

1392/11/21
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical $}

1392/07/02
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
1392/02/25
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical $}
 
1392/02/25
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical $}
 
نتایج نمایش 26-30 (از 141)
 |<  <  2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11  >  >| 
برق
1394/04/24
سایت مرجع: دفتر راهبري و نظارت بر انتقال و توزيع برق
1394/04/24
سایت مرجع: دفتر راهبري و نظارت بر انتقال و توزيع برق
1394/04/24
سایت مرجع: دفتر سرمايه‌گذاري و تنظيم مقررات بازار آب و برق
1394/04/24
سایت مرجع: دفتر راهبري و نظارت امور برق
1394/04/24
سایت مرجع: دفتر راهبري و نظارت امور برق
نتایج نمایش 26-30 (از 503)
 |<  <  2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11  >  >| 
انرژي
1396/03/31
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1396/03/31
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1396/03/31
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1396/03/31
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1396/03/31
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
نتایج نمایش 26-30 (از 235)
 |<  <  2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11  >  >| 
فناوري اطلاعات
1391/05/21
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical $}
1391/05/21
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical $}
نتایج نمایش 6-7 (از 7)
 |<  <  1 - 2 >  >|
منابع انساني
1391/12/13
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical $}

1391/12/13
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical $}

1391/12/13
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical $}

1391/12/13
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical $}

1391/12/13
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical $}

نتایج نمایش 26-30 (از 81)
 |<  <  2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11  >  >| 
تحقيقاتي
1392/05/30
سایت مرجع: استانداردهاي فني، مهندسي، اجتماعي و زيست‌محيطي برق و انرژي
1392/05/16
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
1392/05/16
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
1392/05/16
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
نتایج نمایش 26-30 (از 66)
 |<  <  2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11  >  >| 
ساير
1395/06/28
سایت مرجع: دفتر سرمايه‌گذاري و تنظيم مقررات بازار آب و برق
1395/06/06
سایت مرجع: دفتر امور مجلس

1395/06/06
سایت مرجع: دفتر امور مجلس

1395/06/06
سایت مرجع: دفتر امور مجلس

1395/06/06
سایت مرجع: دفتر امور مجلس

نتایج نمایش 26-30 (از 127)
 |<  <  2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11  >  >|