شبكه آبياري و زهكشي زيردان

فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري

شبكه آبياري و زهكشي زيردان
1394/06/29
طرح هاي قابل سرمايه گذاري خارجي شبكه زيردان
  شبكه زيردان نام پروژه معرفي طرح
محدوده طرح در جنوب استان سیستان و بلوچستان و در منطقه دشتیاری واقع شده است  . این طرح از پایاب سد زیردان در حدود 140 کیلومتری شمال شهر چابهار و جنوب شهر قصرقند شروع و بعد از حدود 6/40 کیلومتر در روستای پیرسهراب واقع در ابتدای دشت پیرسهراب (ابتدای جاده پارک ) خاتمه می یابد .01-(1).jpg موقعيت اجراي پروژه و تصاوير آن
اجرايي نوع قرارداد
  پیش شرط های قرارداد (راندمان، تجهيزات و غيره)
  سد زيردان-دردست بهره‌برداري زیر ساختهای موجود (تامین زمین، آب، برق وگازمورد نیاز) وضعيت طرح
 
3 سال دوره احداث-  22 سال دوره بهره‌برداری برنامه زمانبندی طرح (دوره پیشبرد، احداث و بهره برداری)
20درصد پيشرفت فيزيکي طرح تاکنون
اتمام وضعيت مطالعات توجيهي
تملک صورت نگرفته است وضعيت مالکيت زمين
  وضعيت اخذ مجوزات قانوني(مجوز ساخت،سهم خارجي، مجوز زيست محيطي و غيره)
  BOT(اسناد جهت واگذاري طرح به‌صورت BOT‌در حال آماده شدن است) نوع سرمايه گذاري مشخصات فنی و اقتصادی طرح
20 میلیون متر مکعب در سال جهت 2270 هکتار اراضی کشاورزی ظرفيت
660000 میلیون ریال پيش بيني کل سرمايه گذاري
25 سال دوره بهره برداری(سال)
1023 میلیارد ریال ارزش خالص فعلي (ميليون ريال)
5/12 درصد پيش بيني نرخ بازگشت سرمايه(درصد)
    قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی اطلاعات کلي
  ديگر تسهیلات
  تصاوير سايت
شركت آب منطقه‌اي سيستان و بلوچستان.33429436-054 نام شرکت (آدرس، تلفن و نمابر،  پست الکترونيکي و وب سايت)