طرح نیروگاه سد تنظیمی گتوند

فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري

طرح نیروگاه سد تنظیمی گتوند
1394/06/29
معرفی طرح
نام طرح (پروژه)
طرح نیروگاه سد تنظیمی گتوند
موقعیت اجرای پروژه و تصاویر آن
سد تنظيمي گتوند در ١١ كيلومتري پائين دست سد گتوند و در بالادست شهر گتوند و به فاصله ٤ كيلومتري از آن در استان خوزستان احداث شده است.

 07.jpg
نوع قرارداد
در آینده در قرارداد یا مناقصه مشخص خواهد شد که می تواند به صورت botیا boo باشد. باز پرداخت طرف ایرانی بعد از مذاکرات تامین مالی مشخص خواهد شد. 0% دلار از کل پروژه.   همه مقدار مورد نیاز برای تامین مالی توسط طرف خارجی آورده خواهد شد. (درصد کل پروژه)
پیش شرط های  قرارداد (راندمان , تجهیزات و غیره )
 • توانایی اجرایی( مهندسی و مدیریت اجرا) مالی
 • تایید مبادی ذی صلاح.
 • اخذ موافقت سازمان های ذیربط.
وضعیت طرح
زیر ساخت های موجود (تامین زمین, آب , برق وگاز  و......)
زمین مورد نیاز تامین می گردد و نیاز های آب و برق و تسهیلات جاده ای وزیربنایی توسط دولت در اختیار قرار می گیرد.
برنامه زمان بندی طرح ( دوره  آماده سازی، ساخت و بهره برداری )
ردیف شرح فعالیت مدت (ماه) شروع پایان مجری پیش نیاز بودجه مورد نیاز(میلیون دلار)
1 عنوان اصلی مرحله اول:            
1-1 انحراف رودخانه و احداث ساختمان نیروگاه یکسال 94 95 - - 17
2 فعالیت های مرحله اول:            
1-2 ریز فعالیت ها متعاقبا اعلام میگردد            
3 عنوان اصلی مرحله دوم:            
1-3 خرید و حمل و نصب و راه اندازی تجهیزات نیروگاه سه سال 95 98     60
4 فعالیت های مرحله دوم:            
1-4 ریز فعالیت ها متعاقبا اعلام می گردد            
 
 
 
دوره بهره برداری:30  سال
 
وضعیت آماده سازی
 • پیش بینی زمین، راه و آب وبرق منطقه سرمایه گذاری
 • آماده سازی مکان انجام شده
 • انجام مطالعات فاز 1 امکان سنجی اجرای طرح.
وضعیت مطالعات توجیهی
در كليه ظرفيت نصب هاي مورد بررسي طرح احداث نيروگاه سد تنظيمي گتوند (با در نظر گرفتن اطلاعات مهاب قدس و دزآب) از توجيه اقتصادي برخوردار است. فايده خالص طرح در حالت كلي در جدول زیرنشان مي دهدکه اختلاف كليه ظرفيت نصب هاي مورد بررسي با ظرفيت نصب ٢٥ مگاوات بسيار زياد است و لذا ظرفيت نصب ٢٥ مگاوات نمي تواند درمحدوده ظرفيت نصب بهينه اين مرحله از مطالعات(با دقت اطلاعات پايه دريافتي) باشد، اختلاف ظرفيت نصب هاي ٤٠ تا ٧٥ مگاوات با يكديگر نيز در هر دو حالت مورد بررسي بسيار ناچيز و كمتر از ١٠ درصد مي باشد.
 
 
وضعیت مالکیت زمین
مالکیت زمین قبلا در اختیار شرکت توسعه آب و نیروی ایران می باشد که مجوزهای مربوط به احداث تاسیسات مربوطه باید طی روال قانونی اخذ گردد.
وضعیت اخذ مجوزهای قانونی  (مجوز ساخت , سهم خارجی , مجوز زیست محیطی وغیره )
مجوز های قانونی لازم از جمله اخذ مجوز شورای فنی در مراحل آماده سازی اخذ می گردد.
 مشخصات فنی واقتصادی  طرح
نوع سرمایه گذاری
 • در قالب واگذاري حق بهره‌برداري از اراضي (عرصه) توسط شركت (concession)
در اين حالت شركت توسعه آب و نيروي ايران پس از  اجاره يا استملاك اراضي محدوده طرح و اخذ مجوزهاي لازم برای در اختيار گرفتن اراضي، نسبت به اعطاي امتياز بهره برداري از اراضي به بخش خصوصي اقدام مي نمايد.
از دیدگاه شاخص‌های ارزیابی مالی حالت‌های قابل بررسی به شرح زیر است:
 • واگذاری کل مجموعه به بخش غیردولتی برای ساخت و بهره برداری در قالب قراردادهایی مانند BLT یا Concession و نظارت بر مجموعه و دریافت حق بهره برداری (اجاره)
 • واگذاری جزء به جزء بسته های سرمایه گذاری به بخش غیردولتی با تعهد ساخت تاسیسات و تجهیزات زیربنایی
 • سرمایه گذاری شرکت آب نیرو در مجموعه در چارچوب اساسنامه بویژه در تاسیسات زیربنایی و ایجاد محرک های توسعه و تامین هزینه ها از درآمدهای عمومی و امتیاز بهره برداری و واگذاری بقیه پروژه ها در قالب بسته های سرمایه گذاری جذاب.
ظرفیت
سد تنظيمي گتوند از نوع سد بتني وزني است. عامل پايداري چنين سازه هايي، وزن و شكل آنها مي باشد. در حقيقت اين سازه ها با استفاده از وزن خود در مقابل وا گوني و لغزش مقاومت مي كنند. پس از بررسي هاي انجام شده بر روي گزينه هاي متفاوت، معيارهاي زير به عنوان اساس مطالعات در اين مرحله مدنظر و براي تعيين مشخصات واحدها مورد استفاده قرار گرفته است:
            رقوم حداكثر سطح آب مخزن  8/82 (masl)
           رقوم نرمال سطح آب مخزن5/82 (masl)
           رقوم حداقل سطح آب مخزن3/79 (masl)
           رقوم پاياب نيروگاه براي كاركرد كل واحدها 2/67 (masl)
          رقوم حداقل پاياب نيروگاه2/65(masl)
با عنايت به الگوهاي مختلف رهاسازي جريان و با توجه به گزارش هاي برنامه ريزي منابع آب و به گزيني اقتصادي ظرفيت نصب نيروگاه سد تنظيمي گتوند، ظرفيت نصب كل نيروگاه ٦٩ مگاوات معادل ۳ واحد ۲۳ مگاواتي برآورد گرديده است.
مشخصات نيروگاه با واحدهاي منتخب كاپلان به شرح ذيل مي باشد:
 
 
توربين ها
نوع توربين ها كاپلان
تعداد واحدها ۳
نوع محفظه حلزوني بتني
قدرت خروجي توربين در ارتفاع طراحي(6/23مگاوات)
ارتفاع طراحي )متر ۱۴)
دبي تقريبي طراحي هر واحد۱۸۶ )مترمكعب در ثانيه)
   دبي تقريبي حداقل هر واحد 55)مترمكعب در ثانيه(
  حداكثر قدرت خروجي توربين 26  )مگاوات(
  سرعت چرخش 120 (دور در دقيقه)
  حداقل راندمان توربين در قدرت نامی 5/92 (درصد)
   قطر رانر 5 (متر)
  غرقابي محور توربين 2 (متر)
 حداكثر سرعت فرار 330 (دور در دقيقه)
  نوع گاورنر ديجيتالي
   با عنايت به الگوهاي مختلف رها سازي جريان و با توجه به گزارش هاي برنامه ريزي منابع آب و به گزيني اقتصادي ظرفيت نصب نيروگاه سد تنظيمي گتوند، ظرفيت نصب كل نيروگاه ٦٩ مگاوات معادل ۳ واحد ۲۳ مگاواتي برآوردگرديده است.
 
پیش بینی کل سرمایه گذاری
هزينه هاي نيروگاه سد تنظيمي گتوندعليا شامل ساختمان نيروگاه و تجهيزات هيدرومكانيك و الكترومكانيك نيروگاه است هزينه هاي سرمايه گذاري اوليه طرح نيروگاه در شرايط كاركرد ۶ ساعته نيروگاه با ۳ واحد توربين از حدود ۱۰۲۵ تا حدود ۲۴۸۳ ميليارد ريال در ظرفيت نصب هاي مختلف تعيين شده(از ۱۰ تا ۱۰۰ مگاوات ) در محاسبات به گزيني اقتصادي منظور شده است كه به شرح جدول زیر باتوجه به ظرفیت بهینه 69 مگاوات آورده شده است. عمده هزينه ها در طرح نيروگاه گتوندعليا به ترتيب مربوط به تجهيزات نيروگاهي، هيدرومكانيك و ساختمان نيروگاه گتوندعليا است، همان طور كه ملاحظه مي گردد بيشترين سهم هزينه هاي طرح به ترتيب اختصاص تجهيزات نيروگاه است. شايان ذكر است هزينه تجهيزات نيروگاه بر اساس قيمت هاي سازند گان چيني در محاسبات به گزيني اقتصادي منظور شده است. قیمت ها بر اساس قیمت های ارز سال 1391 در نظر گرفته شده است.

 07-1.jpg
 
هزينه هاي نگهداري بهره برداري
 
هزينه هاي بهره برداري و نگهداري سالانه تاسيسات طرح بر اساس مباني محاسبات اقتصادي طرح هاي توسعه منابع آب به صورت درصدي ٢ از هزينه هاي سرمايه گذاري اوليه برآورد و در جدول پایین ارائه شده است. هزينه هاي جايگزيني بر پايه عمر اقتصادي اجزا متشكله طرح و دوره بهره برداري عمل شده است. در اين مطالعات عمرمفيد تجهيزات الكترومكانيكي ٣٠ سال، سد مخزني و ساختمان نيروگاه ٥٠ سال در نظر گرفته شده است. شايان ذكر است توزيع زماني هزينه ها خطي و ارزش اسقاط نيز به روش استهلاك خطي محاسبه و در محاسبات اقتصادي منظور شده است.
07-2.jpg
 
 
نتایج اقتصادی
ارزش خالص فعلی (میلیون ریال )
نرخ برگشت سرمایه (درصد)
با توجه به اطلاعات پايه دريافت شده در اين مرحله از مطالعات(نتايج هيدروانرژي، هزينه ها و فايده هاي طرح) تفاوتي بين ظرفيت نصب هاي ٤٠ تا ٧٥ مگاوات از نظر شاخص اقتصادي فايده خالص  )شاخص ارجح جهت انتخاب گزينه بهينه( وجود ندارد. ليكن از آنجائي كه گزينه هاي مختلف ظرفيت نصب گزينه هاي مانع الجمع مي باشند، لذا جهت انتخاب گزينه برتر لازم است از روش تجزيه و تحليل افزايشي استفاده شود. در اين روش هزينه ها و فايده هاي هر گام توسعه(در اينجا افزايش ظرفيت نصب براي توليد انرژي بيشتر) با يكديگر مقايسه مي شوند. بر اساس اين روش گزينه برتر گزينه اي است كه شاخص فايده به هزينه افزايشي آن بزرگتر يا مساوي صفر (B-C) افزايشي آن بزرگتر يا مساوي يك و شاخص ارزش خالص (B/C)باشد. نتايج محاسبات بهگزيني اقتصادي در حالت تجزيه تحليل افزايشي در جدول ١٠ ارائه شده است.جمع بندي نتايج به شرح ذيل مي باشد:
 
07-3.jpg

این پروژه به جهت ضریب کارکرد بسیار بالا (نزدیک 1) آن در میان نیروگاه های نوع جریانی در ایران منحصر به فرد است و تولید انرژی آن تضمین شده  سود حاصله فوق العاده بالا و بازگشت سرمایه بسیار کوتاه مدت است.
اطلاعات کلی
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
بر اساس ماده 3 قانون تشویق سرمایه گذاری های خارجی، این سرمایه گذاری ها به دوطریق زیر قابل پذیرش هستند :
الف :سرمایه گذاري مستقیم خارجی در زمینه هایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز می باشد .
ب :سرمایه گذاری هاي خارجی درکلیه بخش ها در چارچوب روش هاي مشارکت مدنی ، بیع متقابل و ساخت، بهره برداري و واگذاري که برگشت سرمایه ومنافع حاصله صرفا از عملکرد اقتصادي طرح مورد سرمایه گذاري ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانک ها و یا شرکت هاي دولتی نباشد .تبصرهمادام که سرمایه خارجی موضوع روش هاي ساخت، بهره برداري و واگذاري مندرج در بند(ب ) این ماده و سود مترتب برآن مستهلک نشده است، اعمال حق مالکانه نسبت به سهم سرمایه باقی مانده در بنگاه اقتصادي سرمایه پذیر توسط سرمایه گذار خارجی مجاز می باشد .با توجه به این ماده نیروگاه کارون 2 مشمول استفاده از قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی می شود.
 
دیگر تسهیلات
 • تأمين اعتبارات از محل بودجه عمومي دولت يا منابع داخلي شركت
 • تأمين اعتبارات طرح بصورت مشاركت بخش عمومي و خصوصيPPP
 
تصاویر سایت

 07-4.jpg
07-5.jpg

07-6.jpgنام شرکت  (آدرس , تلفن ونمابر , پست الکترونیکی و وب سایت )
تهران، بزرگراه شهید مدرس، ابتدای آفریقا(الهیه)، خیابان بیدار، شماره 3
کد پستی: 13581/19649 صندوق پستی:5879/19395
تلفن: 27821-021 نمابر: 26213732-021
پایگاه الکترونیک: www.iwpco.ir پست الکترونیک: info@iwpco.ir
شناسه ملی: 10101198589