کارون 2

فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري

کارون 2
1394/06/29
معرفی طرح
نام طرح (پروژه)
کارون 2
موقعیت اجرای پروژه و تصاویر آن
ساختگاه سد و نيروگاه جرياني كارون ۲ در استان خوزستان، شهرستان ايذه و در بالا دست دشت سوسن و بر روي رودخانه كارون واقع شده است. موقعيت جغرافيايي اين سد كه در حد فاصل سدهاي شهيد عباسپور و كارون ۳ قرار دارد. شرايط حاضر راه دسترسي به محل ساختگاه، جاده موجود ايذه دهستان سوسن مي باشد.
 
08.jpg

موقعیت قرار گیری سد کارون 2
 08-1.jpg

دره ساختگاه سد کارون ۲- ديد به سمت بالادست
نوع قرارداد
در آینده در قرارداد یا مناقصه مشخص خواهد شد که می تواند به صورت botیا boo باشد. باز پرداخت طرف ایرانی بعد از مذاکرات تامین مالی مشخص خواهد شد. 0% دلار از کل پروژه.   همه مقدار مورد نیاز برای تامین مالی توسط طرف خارجی آورده خواهد شد. (درصد کل پروژه)
پیش شرط های  قرارداد (راندمان  , تجهیزات و غیره)
 • توانایی اجرایی( مهندسی و مدیریت اجرا) مالی
 • تایید مبادی ذی صلاح.
 • اخذ موافقت سازمان های ذیربط.
 

وضعیت طرح
زیر ساخت های موجود (تامین زمین , آب , برق وگاز  و......)
زمین مورد نیاز تامین می گردد و نیاز های آب و برق و تسهیلات جاده ای وزیربنایی توسط دولت در اختیار قرار می گیرد.
برنامه زمان بندی طرح ( دوره آماده سازی، ساخت و بهره برداری )
دوره ساخت(سال): 7 سال
تاریخ شروع بهره برداری: پس از دوره ساخت - طول دوره بهره برداری: 30 سال.
 
وضعیت آماده سازی
 • پیش بینی زمین، راه و آب وبرق منطقه سرمایه گذاری
 • آماده سازی مکان انجام شده
 • انجام مطالعات فاز 1 امکان سنجی اجرای طرح.
وضعیت مطالعات توجیهی
مطالعات فاز یک انجام شده و تایید گردیده است.
وضعیت مالکیت زمین
مالکیت زمین توسط  شرکت توسعه آب و نیروی ایران  انجام می گردد که مجوزهای مربوط به احداث تاسیسات مربوطه باید طی روال قانونی اخذ گردد.
وضعیت اخذ مجوزهای قانونی  (مجوز ساخت , سهم خارجی , مجوز زیست محیطی وغیره )
مجوز های قانونی لازم از جمله اخذ مجوز شورای فنی در مراحل آماده سازی اخذ می گردد.
 مشخصات فنی واقتصادی  طرح
نوع سرمایه گذاری
 • در قالب واگذاري حق بهره‌برداري از اراضي (عرصه) توسط شركت (concession)
در اين حالت شركت توسعه آب و نيروي ايران پس از  اجاره يا استملاك اراضي محدوده طرح و اخذ مجوزهاي لازم برای در اختيار گرفتن اراضي، نسبت به اعطاي امتياز بهره برداري از اراضي به بخش خصوصي اقدام مي نمايد.
از دیدگاه شاخص‌های ارزیابی مالی حالت‌های قابل بررسی به شرح زیر است:
 • واگذاری کل مجموعه به بخش غیردولتی برای ساخت و بهره برداری در قالب قراردادهایی مانند BLT یا Concession و نظارت بر مجموعه و دریافت حق بهره برداری (اجاره)
 • واگذاری جزء به جزء بسته های سرمایه گذاری به بخش غیردولتی با تعهد ساخت تاسیسات و تجهیزات زیربنایی
 • سرمایه گذاری شرکت آب نیرو در مجموعه در چارچوب اساسنامه بویژه در تاسیسات زیربنایی و ایجاد محرک های توسعه و تامین هزینه ها از درآمدهای عمومی و امتیاز بهره برداری و واگذاری بقیه پروژه ها در قالب بسته های سرمایه گذاری جذاب.
ظرفیت
ظرفيت نصب ۶۴۸ مگاوات- انرژي توليدي سالانه ۲۰۲۱ گيگاوات - تعداد واحد ۴ عدد -نوع توربين فرانسيس با محور عمودي- نوع نيروگاه سطحي- دبي طراحي هر واحد نيروگاه ١٨٦ متر مكعب در ثانيه- محل نيروگاه: جناح راست- ضريب كاركرد 25/0.
 
پیش بینی کل سرمایه گذاری
هزينه سرمايه گذاري اوليه شامل كليه هزينه هاي عمليات ساختماني سد و سازه هاي جانبي، هزينه خريد، حمل و نصب تجهيزات هيدرومكانيكال و موارد متفرقه مي باشد. هزينه عمليات ساختماني احداث سد و سازه هاي جانبي براساس احجام محاسبه شده و با استفاده از فهرست بهاي پيشگفت و اعمال ضرايب ذيل محاسبه شده است. هزينه خريد، حمل و نصب تجهيزات الکترومکانيکال نيروگاه با توجه به بررسي هاي انجام شده و جمع آوري اطلاعات پروژه هاي اجرا شده يا در دست مطالعه در كشور به ازاي هر کيلووات ظرفيت نصب معادل ٣٣٤ دلار در نظر گرفته شده است.
جدول زیر هزینه های مورد نیاز برای پروژه را نشان می دهد.
 
 
  كل هزينه هاي ثابت و قبل از بهره برداري میلیون ریال
1 بدنه سد 1،272،046
2 پرده آب بند و زهکش 304،196
3 سرريز دريچه دار و تراست بلوک تکيه گاه راست 570،470
4 حوضچه استغراق 400،977
5 فرازبند و نشيب بند 187،105
6 تونل انحراف و سازه ورودي و خروجي 480،944
7 تونل آب بر نيروگاه و سازه ورودي 1،186،192
8 ساختمان نيروگاه 920،664
9 عمليات ساختماني پست 22،240
10 راه دسترسي و کمپ مسکوني-اداري 561،407
11 مجموع هزینه های سیویل بر اساس فهرست بهاي سد سازي سال92 5،906،241
12 ضریب تعدیل 215/1
13 مجموع هزينه هاي سيويل در ابتداي سال93 7،178،724
14 مجموع هزينه هاي الكترومكانيكال نيروگاه و پست در ابتداي سال 93 5،621،372
15 هزینه های خدمات مهندسی و متفرقه 896،007
  جمع كل سرمايه گذاري مورد نياز اجراي طرح 13،969،103
  هزینه های سالیانه 136،961
  هزینه خسارت مخزن 36،114
  هزینه های بهره برداری  
  هزینه های تعمیرات و نگهداری 128001
 
 
نرخ برگشت سرمایه (درصد)
طرح سد جرياني کارون ٢حتي تا نرخ تنزيل ١٦ درصد نيز از شاخص هاي اقتصادي مناسبي برخودار هست. جهت تحليل حساسيت پارامترهاي اقتصادي اين طرح در برابر افزايش هزينه هاي ساخت در زمان اجرا، با فرض افزايش هزينه هاي سرمايه گذاري اوليه به ميزان ١0،20 و 30 درصد شاخص های اقتصادی طرح در نرخ تنزيل ٨ درصد محاسبه شده است. حتي با افزايش هزينه هاي سرمايه گذاري اوليه به ميزان ٣٠ درصد، طرح سد و نيروگاه کارون ٢ از شاخص هاي اقتصادي مناسبي برخودار هستند و در اين حالت نيز تا نرخ تنزيل حدود5/18 درصد  دارای توجيه اقتصادي مي باشند. شاخص هاي اقتصادي طرح سد و نيروگاه کارون ٢ در نرخ تنزيل هاي مختلف در جدول زیر ارائه شده است.
 
08-2.jpg
 
08-3.jpg
 

اطلاعات کلی
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
بر اساس ماده 3 قانون تشویق سرمایه گذاری های خارجی، این سرمایه گذاری ها به دوطریق زیر قابل پذیرش هستند :
الف :سرمایه گذاري مستقیم خارجی در زمینه هایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز می باشد .
ب :سرمایه گذاری هاي خارجی درکلیه بخش ها در چارچوب روش هاي مشارکت مدنی ، بیع متقابل و ساخت، بهره برداري و واگذاري که برگشت سرمایه ومنافع حاصله صرفا از عملکرد اقتصادي طرح مورد سرمایه گذاري ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانک ها و یا شرکت هاي دولتی نباشد .تبصرهمادام که سرمایه خارجی موضوع روش هاي ساخت، بهره برداري و واگذاري مندرج در بند(ب ) این ماده و سود مترتب برآن مستهلک نشده است، اعمال حق مالکانه نسبت به سهم سرمایه باقی مانده در بنگاه اقتصادي سرمایه پذیر توسط سرمایه گذار خارجی مجاز می باشد .با توجه به این ماده نیروگاه کارون 2 مشمول استفاده از قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی می شود.
دیگر تسهیلات
 • تأمين اعتبارات از محل بودجه عمومي دولت يا منابع داخلي شركت
 • تأمين اعتبارات طرح بصورت مشاركت بخش عمومي و خصوصيPPP
 
تصاویر سایت
08-4.jpg

 08-5.jpg
 
  08-6.jpg             
 

نام شرکت  (آدرس , تلفن ونمابر , پست الکترونیکی و وب سایت )
تهران، بزرگراه شهید مدرس، ابتدای آفریقا(الهیه)، خیابان بیدار، شماره 3
کد پستی: 13581/19649 صندوق پستی:5879/19395
تلفن: 27821-021 نمابر: 26213732-021
پایگاه الکترونیک: www.iwpco.ir پست الکترونیک: info@iwpco.ir
شناسه ملی: 10101198589