فراخوان دعوت به همكاري > دفتر خصوصی سازی و امور مجامع وزارت نیرو
فراخوان انتخاب
مديركل دفتر خصوصي‌سازي و امور مجامع وزارت نيرو
 
در راستاي راهبرد شايسته‌گزيني وزارت نيرو در دولت دوازدهم و ايجاد فرصت‌هاي برابر براي همه افراد واجد شرايط عمومي و تخصصي خدمت‌گذاري، اين وزارت از متخصصين داوطلب واجد شرايط براي همكاري در سمت «مديركل دفتر خصوصي‌سازي و امور مجامع» دعوت به اعلام آمادگي مي‌نمايد.
الف) اهم وظایف و مسئولیت‌های پست مدیرکل دفتر خصوصي‌سازي و امور مجامع
1. برگزاري بهنگام و موثر جلسات مجامع عمومي شركت‌هاي مادرتخصصي
2. رعايت دقيق مقررات، افزايش درجه شفافيت و تقويت انضباط و تثبيت رويه‌هاي استاندارد مالي و حسابداري شركت‌ها
3. تحليل و نظارت دقيق بر عملكرد مالي شركت‌ها
4. ارائه تحليل‌هاي سيستمي و يكپارچه در حوزه‌هاي مالي و اقتصادي
5.  اجراي كامل ضوابط قانوني در برگزاري مجامع عمومي شركت‌هاي مادرتخصصي و نظارت بر اجراي ضوابط قانوني در برگزاري مجامع شركت‌هاي زيرمجموعه
6. پيگيري استقرار نظام‌ محاسبه قيمت تمام‌شده در صنعت آب و برق
7. مديريت و نظارت بر اجراي حسابرسي عملياتي و داخلي شركت‌هاي مادرتخصصي
8. اشاعه رويكردهاي جديد مالي و اقتصادي
9. نظارت بر اجراي تكاليف مندرج در مصوبات مجامع شركت‌هاي مادرتخصصي
10. همكاري و مشاركت در تدوين و بازنگري خط‌مشي شركت‌هاي مادرتخصصي
11. بررسي و تحليل ساختار مالكيت شركت‌هاي صنعت آب و برق و تغييرات آن (ادغام، تجزيه، انحلال و ...) و ارائه راهكارهاي لازم با مشارکت واحدهاي ذيربط
12. راهبري، مديريت و بروزرساني پايگاه الكترونيكي آمار و اطلاعات مالي- اقتصادي شركت‌هاي صنعت آب و برق
13. تهيه راهكارهاي تسهيل دستيابي به توسعه مشاركت عمومي جهت افزايش بهره‌وري منابع مادي و انساني و توسعه توانمندي‌هاي بخش خصوصي و تعاوني و ارائه به واحدهاي ذيربط در وزارت نيرو
14. انجام نمايندگي و ارتباط با وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان خصوصي‌سازي در امر خصوصي‌سازي
15. برنامه‌ريزي واگذاري سهام شركت‌ها مشتمل بر شرايط و نحوه واگذاري در چارچوب قوانين و مقررات مربوط
16. همكاري در شناسايي و انجام اقدامات اجرايي لازم براي برون‌سپاري تصدي‌هاي قابل واگذاري دولتي، از جمله طرح‌هاي نيمه‌تمام
17. پيگيري امور مربوط به تسويه بدهي صنعت آب و برق به بانك‌ها، پيمانكاران، مشاورين و توليدكنندگان
18. انجام ساير وظايف مرتبط با واگذاري و خصوصي‌سازي در چارچوب برنامه‌هاي توسعه كشور و ساير قوانين و مقررات مربوط
ب) شرایط احراز پست مدیرکل دفتر خصوصي‌سازي و امور مجامع
 1. برخورداری از صلاحیت‌های عمومی انتصاب بر اساس قوانین، مقررات و ضوابط ذيربط
 2. کارمند رسمی، پیمانی يا قرارداد کار معين (مشخص) دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
 3. دارا بودن مدرک تحصيلي (حداقل کارشناسي ارشد) در يکي از رشته‌هاي تحصيلي مرتبط (اقتصاد، مديريت مالي و حسابداري و ...)
 4. دارا بودن شناخت مناسب و کافي از صنعت آب و برق
 5. حداقل 10 سال سابقه فعاليت كار حرفه‌اي و مديريتي در زمينه‌هاي مرتبط با خصوصي‌سازي و امور مجامع
 6. آشنايي با حقوق و قوانين و مقررات ذيربط
* كاركنان شاغل در وزارت نيرو و سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه كه داراي شرايط احراز اين سمت باشند در اولويت‌ قرار دارند.
ج) شایستگی‌های عمومی و اختصاصی مورد انتظار
 • ویژگی‌های شخصیتی، توانمندی‌های فردی و اخلاق حرفه‌ای
 • توانایی رهبری و مدیریت و پیگیری مجموعه فعالیت‌ها و برنامه‌ها
 • نگرش راهبردی، تحلیلی و برنامه‌ای
 • مهارت مذاکره، تعامل و همکاری گروهی
 • توانایی‌های عمومی مدیریت (سازماندهی، هدایت، تصمیم‌گیری، نظارت و کنترل)
 • شناخت محیطی و آگاهی‌های سازمانی
د ) مدارک مورد نياز
 1. نامه روکش فرم درخواست شامل متني با حداکثر 800 کلمه که توضيح دهد ويژگي‌ها و توانمندي‌هاي متقاضي چگونه با نيازمندي‌هاي سمت مدیرکلي دفتر خصوصي‌سازي و امور مجامع وزارت نيرو متناسب است.
 2. تکمیل فرم درخواست
 3. رزومه مديريتي (حداکثر دو صفحه)
 4. اطلاعات کامل تماس
سایر مدارک لازم متناسب با اطلاعات فرم تکمیل شده در مراحل آتی اخذ خواهد شد.
توجه:
 1. تکميل فرم درخواست و ارسال مدارک صرفاً از طريق سايت امکان‌پذير است.
 2. ارزیابی شایستگی‌های (عمومی- اختصاصی) متقاضیان توسط اعضاي کارگروه بررسي شايستگي‌ها بر اساس معیارها و امتیازدهی متقاضیان انجام خواهد گرفت.
 3. حقوق و مزایا مطابق با مفاد مصوبه شورای حقوق و دستمزد تعیین و برقرار می‌گردد.
 4. ثبت درخواست و طی فرآیند متقاضیان تا حصول نتیجه نهایی هیچگونه تعهدی را برای وزارت نیرو ایجاد نخواهد کرد.