فراخوان دعوت به همكاري > مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی آبی
فراخوان انتخاب
مدير مركز بين‌المللي قنات و سازه‌هاي تاريخي آبي
 
در راستاي راهبرد شايسته‌گزيني وزارت نيرو در دولت دوازدهم و ايجاد فرصت‌هاي برابر براي همه افراد علاقمند و واجد شرايط عمومي و تخصصي خدمت‌گذاري، اين وزارت از متخصصين داوطلب براي همكاري در سمت «مدير مركز بين‌المللي قنات و سازه‌هاي تاريخي آبي» دعوت به اعلام آمادگي مي‌نمايد.
الف) اهم وظایف و مسئولیت‌های پست مدير مركز بين‌المللي قنات و سازه‌هاي تاريخي آبي
 1. انجام وظايف و ماموريت‌هاي مركز در راستاي اهداف آن با تمركز بر فعاليت‌هاي پژوهشي، آموزشي و مطالعاتي
 2. انجام فعاليت‌هاي آموزشي و تربيتي به منظور انتقال فناوري قنوات، نظامهاي سنتي منابع آب و سازه‌هاي تاريخي آبي در سطح جهاني
 3. اجراي فعاليت‌هاي پژوهشي، توسعه‌اي و تحقيقات علمي در همكاري با ساير مراكز پژوهشي مرتبط در سراسر جهان
 4. برگزاري سمپوزيوم‌ها و همايش‌هاي علمي (در سطح منطقه‌اي و بين‌المللي)
 5. تدوين برنامه‌ جامع در خصوص فناوري ارتباطات و اطلاعات و گردآوري اطلاعات موجود در جهان و ايجاد پايگاه‌هاي داده مناسب
 6. گردآوري و انتشار دانش محلي مرتبط
 7. انتشار و توزيع فعاليت‌هاي پژوهشي در كشورهاي مختلف از طريق كتب، مقالات و غيره
 8. تدوين تاريخ فراگير قنوات، نظام‌هاي سنتي منابع آب و سازه‌هاي تاريخي آبي
 9. جلب مشاركت سازمان‌هاي منطقه‌اي و سازمان‌هاي بين‌المللي در زمينه فعاليت‌هاي مركز
 10. تنظيم برنامه‌هاي بلندمدت و ميان‌مدت مركز
 11. تهيه گزارش سالانه از فعاليت‌هاي مركز
 12. تهيه دستور كار جلسات شوراي حكام
 13. برگزاري جلسات شوراي حكام و ارائه گزارش فعاليت‌هاي مركز به شورا و همچنين به اجلاس بين‌الدول آبشناسي يونسكو
 14. انجام امور اجرايي مربوط به مصوبات شوراي حكام و تصميمات اخذشده در جلسات سالانه شوراي حكام
 15. انجام ساير اموري كه از طرف شوراي حکام ارجاع مي‌شود.
 16. انجام كليه امور اداري، استخدامي، پشتيباني و مالي و كنترل و نظارت بر همه امور مركز
 17. تامين منابع مالي مركز از طريق انعقاد قراردادهاي پژوهشي و آموزشي و يا مطالعاتي و يا از طريق دريافت كمك‌هاي دولتي و غيردولتي
 18. امضاي كليه قراردادها، تفاهمنامه‌هاي همكاري و تعهدات مركز
 19. انجام هماهنگي‌هاي لازم با دفتر منطقه‌اي يونسكو و كميسيون ملي يونسكو در مورد فعاليت‌ها و همكاري‌هاي مشترك
 20. انجام همكاري با ساير مراكز آب يونسكو و بهره‌گيري از ظرفيت و پتانسيل‌هاي آنان
 21. انجام هماهنگي‌هاي لازم با حوزه‌هاي ذيربط وزارت نيرو (از جمله امور بين‌الملل و معاونت امور آب و آبفا) در راستاي هم‌افزايي رويكردها
ب) شرایط احراز پست مدير مركز بين‌المللي قنات و سازه‌هاي تاريخي آبي
 1. برخورداری از صلاحیت‌های عمومی انتصاب بر اساس قوانین، مقررات و ضوابط ذيربط
 2. برخورداري از توان مديريتي و اجرايي براي اداره امور مركز و اجرايي نمودن اهداف آن
 3. دارا بودن تجربه و توانايي كافي در تامين منابع مالي و جذب كمكهاي مالي بين‌المللي
 4. دارا بودن مدرك تحصيلي دكتري از دانشگاه‌هاي معتبر داخل و خارج در رشته عمران آب يا ساير رشته‌هاي مرتبط
 5. برخورداري از سابقه كار مرتبط بميزان 10 سال كه حداقل 3 سال آن در مراكز يا سازمان‌هاي بين‌المللي و يا با شرح خدمات اجرايي- مديريتي بين‌المللي در سازمان‌ها و دستگاه‌هاي دولتي، مرتبط با حوزه تخصصي، طي شده باشد.
 6. برخورداري از سوابق علمي و پژوهشي در سطح ملي و بين‌الملل مرتبط با موضوع  فعاليت مرکز
 7. تسلط كامل به زبان انگليسي در زمينه‌هاي نوشتاري و گفتاري در جنبه‌هاي تخصصي و عمومي. افرادي كه علاوه بر زبان انگليسي بر يكي ديگر از زبان‌هاي رسمي يونسكو تسلط كامل داشته باشند، از اولويت برخوردارند.
 8. آشنايي كامل با اصول سازه‌هاي تاريخي آبي، دانش بومي آب، نظام‌هاي بهره‌برداري پايدار از منابع آب، تاريخ آب، جغرافيا و منظر فرهنگي آب و ساير زمينه‌هاي فعاليت مركز
 9. آشنايي با سازوكار و ساختار تشكيلاتي يونسكو، فازهاي مختلف برنامه بين‌المللي آبشناسي، اهداف توسعه پايدار، كرسي‌ها و ساير مراكز گروه دو يونسكو و ...
ج) شایستگی‌های عمومی و اختصاصی مورد انتظار
 • ویژگی‌های شخصیتی، توانمندی‌های فردی و اخلاق حرفه‌ای
 • توانایی رهبری و مدیریت و پیگیری مجموعه فعالیت‌ها و برنامه‌ها
 • نگرش راهبردی، تحلیلی و برنامه‌ای
 • مهارت مذاکره، تعامل و همکاری گروهی
 • توانایی‌های عمومی مدیریت (سازماندهی، هدایت، تصمیم‌گیری، نظارت و کنترل)
 • شناخت محیطی و آگاهی‌های سازمانی
 • برخورداري از مهارت‌هاي لازم در ايجاد ارتباط
د ) مدارک مورد نياز
 1. نامه روکش فرم درخواست شامل متني با حداکثر 800 کلمه که توضيح دهد ويژگي‌ها و توانمندي‌هاي متقاضي چگونه با نيازمندي‌هاي سمت مدير مركز بين‌المللي قنات و سازه‌هاي تاريخي آبي متناسب است.
 2. تکمیل فرم درخواست
 3. رزومه مديريتي (حداکثر دو صفحه)
 4. اطلاعات کامل تماس
* سایر مدارک لازم متناسب با اطلاعات فرم تکمیل‌شده در مراحل آتی اخذ خواهد شد.
توجه:
 1. تکميل فرم درخواست و ارسال مدارک صرفاً از طريق سايت امکان‌پذير است.
 2. ارزیابی شایستگی‌های (عمومی- اختصاصی) متقاضیان توسط اعضاي کارگروه بررسي شايستگي‌ها و بر اساس معیارها و امتیازدهی متقاضیان انجام خواهد گرفت.
 3. حقوق و مزایا مطابق با مفاد مصوبه شورای حقوق و دستمزد تعیین و برقرار می‌گردد.
 4. ثبت درخواست و طی فرآیند متقاضیان تا حصول نتیجه نهایی هیچگونه تعهدی را برای وزارت نیرو ایجاد نخواهد کرد.