وظايف و ماموريت‌ها

وظایف و ماموریت ها

شرح وظایف
 
وظایف وزارت نیرو در قانون تاسیس آن که درتاریخ 28/11/1353 به تصویب مجلس سنای وقت رسید، مشخص شده است. اما با گذشت زمان و وقوع انقلاب اسلامی ایران دربیست ودوم بهمن ماه سال هزاروسیصدوپنجاه وهفت و سایرقوانین اصلاحیه که در تاریخچه به آنها اشاره شد؛ دچار تغییرات شده است. ولی هم اکنون(سال 1386 ) شرح وظایف وزارت نیرو در شش محور قابل تعریف است.
 
الف - بخش آب:
1- اجرای طرح های ذخیره سازی، تامین وانتقال آب برای مصارف خانگی، کشاورزی، عمومی، تجاری وصنعتی
2- حفاظت، کنترل وبهره برداری از منابع آب های سطحی و زیرزمینی( رودخانه ها، سواحل، تالاب ها، دریاچه ها، چشمه ها، نهرها، کانالهای آب، قنوات، چاه ها وسایرمنابع آب)
3-  تدوین وتنظیم پیش نویس قوانین و لوایح پشنهادی مربوط به منابع آب به دولت و مجلس 
4-    تلاش جهت مطالعه وعضویت در کمیته وکنوانسیون های جهانی درزمینه آب
5-  سیاستگزاری، برنامه ریزی وارایه راهکارهای مناسب جهت اجرای طرح های مربوط به منابع آب کشور در قالب قوانینی وبرنامه های دولت
6- برنامه ریزی وانجام طرح های تحقیقاتی و پژوهشی منابع آب وتامین نیروی انسانی متخصص  و آموزش و تربیت آنان.
7- هماهنگی، نظارت وارزیابی فعالیت شرکت های زیرمجموعه درپیشبرد اهداف کلی منابع آب کشور.
8 - جذب سرمایه های داخلی وخارجی وایجاد زمینه مناسب برای جلب مشارکت های مردمی وبخش خصوصی دراجرای طرح های آب در کشور
 
ب- بخش آب و فاضلاب:
1- سیاستگزاری، برنامه ریزی، اجرا وتوسعه طرح های آبرسانی، تصفیه و توزیع آب شهری و روستایی
2- سیاست گزاری، برنامه ریزی، اجرا وتوسعه طرح های جمع آوری، انتقال وتصفیه  پساب های صنعتی، شهری و روستایی
3- تدوین وتنظیم پیش نویس قوانین ولوایح پیشنهادی مربوط به تعرفه های آب بها وفاضلاب و حق اشتراک آب و فاضلاب به صورت سالیانه به دولت ومجلس واجرای آنها 
4- انجام امور تحقيقاتي مرتبط با فعاليت شركتهاي آب و فاضلاب و هماهنگي و برنامه ريزيآموزشي بمنظور ارتقاء سطح علمي كاركنان شركتهاي آب و فاضلاب
5- عضويت دركنفرانس ها وانجمن هاي جهانی به منظوركسب وتبادل اطلاعات تخصصي وانجام مطالعات، پژوهشها وتهيه طرح های آب وفاضلاب.
 6- تهيه استانداردها و رويه هاي اجرایي مربوط به امورآب وفاضلاب شهري بمنظور ارایهخدمات بهتربه مشتركين، استفاده بهينه ازامكانات، كنترل كيفي پساب خروجي ازتصفيه خانه هاي فاضلاب براساس استانداردهاي سازمان حفاظت محيط زيست
7-  هماهنگی، نظارت وارزیابی فعالیت شرکت های زیرمجموعه درپیشبرد اهداف کلی آب و فاضلاب کشور.
 
ج- بخش برق:
1- سیاست گزاری، برنامه ریزی، اجرا وتوسعه طرح های تولید، انتقال وتوزیع انرژی برق در شهرها وروستا های سراسر کشور
2- بررسي وتدوين پيشنهادهاي لازم درزمينه راهبردها، سياست ها، برنامه‌ها، قوانین وآیین نامه های صنعت برق وتعرفه های بهای مصرف واشتراک برق به طورسالیانه جهت ارایه به دولت و مجلس واجرای آنها
3- برنامه ریزی جهت انجام طرح های تحقيقاتي وپژوهشی مرتبط با فعاليت شركت و هماهنگي وبرنامه ريزيآموزشي بمنظور ارتقاء سطح علمی کارکنان صنعت برق کشور
4- جذب سرمایه های داخلی وخارجی وایجاد زمینه های لازم برای مشارکت بخش خصوصی دراجرای طرح های تولید وانتقال برق درسراسر کشور.
5- عضویت درکمیته وکنوانسیون های جهانی انرژی وکسب وتبادل اطلاعات لازم به منظور استاندارد کردن وارتقاء فعالیت های صنعت برق کشور
6- هدف مند کردن میزان مصرف برق ویارانه ها برابر استانداردهای جهانی
7- سیاست گزاری، نظارت وهماهنگی بین شرکت های زیرمجموعه به منظور اجرای به موقع طرح های برق در راستای پیشبرد اهداف کلان صنعت برق کشور
 
د- بخش انرژی های تجدید پذیر:
1- تعیین سیاست های کلان انرژی
2- برنامه ریزی واجرای طرح های انرژی های تجدیدپذیر با توجه به ویژگی هرمنطقه ازکشور
3- مطالعه، تحقیق وپژوهش به منظورشناسایی توان مناطق کشور دراستفاده ازانرژی های تجدیدپذیر
4- مطالعه وتحقیق واجرای طرح های بهینه سازی مصرف انرژی درکشور
 
ه - بخش پشتیبانی فنی و مهندسی:
1- انجام طرح های تحقیقاتی وپژوهشی به منظوربالا بردن توان داخلی جهت ساخت وتولید کالا ها وقطعات تاسیسات آبی وبرقی درکشور
2- مدیریت برساخت وتولید قطعات مورد نیازتاسیسات وطرح های آب وبرق درداخل کشور
3- صدور خدمات فنی ومهندسی به سایرکشورها برای اجرای طرح های آب وبرق.
 
و- بخش برنامه ریزی و نیروی انسانی:
1- تدوين سياستها وراهبري منابع انساني به منظور تقویت مطالعات و برنامه ریزی جهت ارایه الگوی مناسب مدیریتی
2- مطالعه وتحقیق به منظور به کارگیری فن آوری اطلاعات درصنعت آب وبرق
3- سیاستگزاری وبرنامه ریزی به منظور انجام پژوهش وتحقیقات، همچنین ایجاد زمینه های لازم  آموزشی، تربیت وجذب نیروی انسانی متخصص درصنعت آب وبرق
4- تدوين برنامه بلندمدت و راهبردي، تلفيق برنامه هاي كوتاه مدت وميان مدت بخشهاي مختلف صنعت آب وبرق و ارایه لايحه بودجه وزارت نيرو
5- ارتباط مناسب ومستمر با مجلس شورای اسلامی به منظور توجیه وتصویب لوایح و قوانین مورد نیاز وزارت نیرو

 

 

ماموريت‌ها

وزارت نیرو عهده‌دار مدیریت عرضه و تقاضای آب، برق، انرژی، خدمات آب و فاضلاب و همچنین ارتقای سطح آموزش، پژوهش و فناوری وبسترسازي توسعه بازار کالا و خدمات صنعت آب و برق می‌باشد و نقش محوری خود را به نحو مؤثر در صیانت از منابع ملی، حفظ محیط‌زیست، ارتقای بهداشت عمومی، رفاه اجتماعی و خود اتکایی برای توسعه پایدار کشور ایفاء می‌کند.

وزارت نیرو با سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت، نظارت، تدوین ضوابط و مقررات و لوایح مرتبط و ایجاد فضای مناسب براي حضور مؤثر بخش‌های غير دولتي و سایر نقش‌آفرینان، بخش‌هاي آب‌، برق و خدمات فاضلاب را در راستای تحقق چشم‌انداز کشور راهبری و با تحقق خدمات در سطح استانداردها و شاخص‌های ملی و بین‌المللی، حقوق و رضایت ذی‌نفعان به ویژه مردم را تامین می‌کند.

وزارت نیرو با بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای علمی، پژوهشی و روش‌های پیشرفته مدیریت و همچنین توسعه فناوری‌های نوین سازگار با محیط‌زیست، علاوه بر توسعه و ارتقاي بهره‌وری و کیفیت ارائه خدمات در سطح ملی، بازار صنعت آب و برق کشور را به سطح جهانی، به ویژه کشورهای منطقه گسترش می‌دهد. وزارت نیرو رشد پایدار بخش آب و برق کشور را با ایجاد تعادل بین منابع و مصارف، ارتقای بهره‌وری و مشارکت منابع انسانی به عنوان ارزشمندترین سرمایه محقق می‌سازدبیانیه مأموریت بخش آب

وزارت نيرو در بخش آب عهده‌دار مديريت پايدار منابع آب کشور و حافظ حقوق مرتبط با آب کشور در سطح کشورهاي همسايه و منطقه است.

وزارت نيرو در بخش آب با در نظر گرفتن ارزش ذاتي، اقتصادي، امنيتي، سياسي و زيست‌محيطي اين ماده حياتي به عنوان يكي از محورهاي اصلي توسعه پايدار و رکن اصلي آمايش سرزمين بر آن است تا با مديريت پايدار کمي و کيفي منابع و مصارف آب، نسبت به عرضه آب مطمئن، کافي و قابل مصرف متناسب با ظرفيت‌هاي ملي اقدام نموده و از اين راه نقش خود را در ارتقاء بهداشت، رفاه اجتماعي و توسعه پايدار ايفا نمايد.

وزارت نيرو با سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، سازماندهي، هدايت، نظارت و تدوين ضوابط و مقررات و لوايح مرتبط، بسترهاي لازم را براي انجام مطالعات، حفاظت، بهره‌برداري و تخصيص بهينه منابع، اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي و توليد انرژي برقابي، ارائه خدمات مشاوره‌اي، فني و اجرايي در سطح ملي و فراملي- با تأکيد بر کشورهاي منطقه- فراهم مي‌نمايد.

بخش آب با تکيه بر هم‌انديشي کارکنان توانمند و متعهد خود و مشارکت آنان در تصميم‌سازي‌ها، تشکيلات فراگير، تجربيات فني و مديريتي و سرمايه‌گذاري‌هاي اثربخش، نسبت به توليد و توسعه دانش فني و علوم مهندسي اقدام نموده و با بهره‌گيري از آخرين دستاوردهاي علمي و پژوهشي و فناوري‌هاي نوين ضمن بهبود شاخص‌هاي کمي و کيفي مديريت منابع آب، منافع کليه ذينفعان خود را به ويژه در بخش‌هاي شرب و بهداشت، صنعت، كشاورزي، محيط‌زيست و ساير ذي‌مدخلان برآورده مي‌سازد.

 

بیانیه مأموریت بخش برق و انرژي

 

وزارت نیرو در بخش‌هاي برق و انرژی عهده‌دار سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي كلان انرژي و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای برق و حفظ كيفيت آن در راستای توسعه پایدار و امنيت عرضه انرژي کشور می‌باشد.

وزارت نیرو در اين بخش با سیاست‌گذاری، برنامه‌ريزي، سازماندهي، هدايت، نظارت و تدوین ضوابط، مقررات و لوايح مرتبط، بسترهاي لازم را براي ایجاد هماهنگی بین نقش‌آفرینان، فعالیت بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومي را در تمامی عرصه‌ها فراهم نموده و با حمایت از بهینه‌سازی مصرف، رونق‌بخشی به فضای کسب و کار در عرصه ملي و فراملي بخش برق و انرژی، حقوق کلیه ذینفعان خود شامل آحاد جامعه، بخش‌های صنعت، کشاورزی، خدمات، دولت و نهادهای قانونگذار را رعايت می‌کند. وزارت نيرو در اين بخش با ارتقاء بهره‌وري و بهره‌گيري از فناوری‌های نوین، سازگار با محیط‌زیست و متناسب با زیرساخت‌های حال و آینده و توسعه مشارکت و بهره‌وري منابع انسانی متخصص و خلاق به‌عنوان ارزشمندترین دارایی، نقشي مؤثر در رفاه اجتماعی و تبادل برق با کشورهای منطقه ایفا نموده و در راستای کاهش شدت انرژی، افزایش خوداتكايي و توسعه کاربرد انرژی‌های تجدیدپذیر اقدام مي‌کند.

 

بیانیه مأموریت بخش آب و فاضلاب

     وزارت نیرو در بخش آب و فاضلاب با ايفاي نقش مهمي در توسعه پايدار كشور، عهده‌دار تأمین پایدار نیازهای پایه آب شرب و بهداشتی و همچنین جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب، استفاده مجدد و یا دفع بهداشتی پساب است. این بخش خدمات و محصولات خود را به آحاد جامعه عرضه می‌کند.

     وزارت نیرو در بخش آب و فاضلاب، با سیاست‌گذاری، برنامه‌ريزي، هدایت و نظارت، تدوین ضوابط، دستورالعمل‌ها، تهیه و پیشنهاد لوایح مورد نیاز، برنامه‌ریزی توسعه فناوری و ارائه خدمات فنی و مهندسی، اقتصادی نمودن خدمات ارائه شده، گسترش مشارکت مردمی و ایجاد بستر مناسب برای حضور بخش تعاوني، خصوصی و عمومي در صدد است تا خدمات آب و فاضلاب را با استفاده از روش‌هاي مختلف فني و اقتصادي و مطابق با استانداردهاي ملي و بين‌المللي در اختیار جامعه قرار داده، بازمصرف پساب را در صنعت، کشاورزی و فضای سبز فراهم آورده و با اِعمال مدیریت تقاضا در جهت بهبود الگوی مصرف آب فرهنگ‌سازی کند.

     اين بخش با تكيه بر ویژگی‌های ممتازی نظیر مدیریت کارآمد، توان فنی و تخصصی، تحقيقات علمي كاربردي،‌ منابع انسانی مجرب، تشکیلات فراگیر در سطح کشور، بر آن است تا با توسعه بخش تعاوني، خصوصي و عمومي، كيفيت عرضه خدمات مربوط را ارتقاء دهد.

     این بخش علاوه بر عرضه مناسب خدمات و محصولات آب و فاضلاب در داخل کشور، نسبت به صدور آنها و همچنين دانش مديريتي و خدمات فني و مهندسي، به کشورهای متقاضی اقدام مي‌نماید.

     اين بخش با تداوم و توسعه فعالیت‌های خود و ساير نقش‌آفرينان و تأمین انتظارات دولت، با حفظ ارزش اقتصادی آب، به‌کارگیری منابع انسانی کارآمد به‌عنوان سرمایه‌های بنیادین و استفاده از فناوری‌های پیشرفته و مناسب، حقوق ذي‌نفعان را رعايت و به حفظ محیط‌زیست كمك مي‌كند.

 

بیانیه مأموریت بخش آموزش، پژوهش و فناوری

     وزارت نيرو در بخش آموزش، پژوهش و فناوري عهده‌دار ارتقاي دانش و مهارت‌هاي منابع انساني، توسعه پژوهش و فناوري، افزايش آگاهي‌هاي عمومي و خلاقيت و نوآوري در راستاي تأمين نيازهاي صنعت آب و برق است.

     اين بخش با سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، سازماندهي، هدايت، نظارت و تکيه بر منابع انساني توانمند و متعهد به عنوان اصلي‌ترين سرمايه و با توسعه و به‌کارگيري روش‌هاي نوين در فعاليت‌هاي علمي، نظام مديريت دانش و تعامل شبکه‌اي با نهادهاي فعال در صنعت آب و برق، به‌ويژه در حوزه‌هاي فني، مديريتي و اقتصادي، در راستاي توسعه پايدار اقدام مي‌نمايد.

 

 

بیانيه مأموریت بخش پشتیبانی صنعت آب و برق

 

     بخش پشتيباني صنعت آب و برق با بهره‌گيري از دانش و فناوري‌‌هاي روز دنيا عهده‌دار مديريت تأمين و توسعه بازار کالاها، تجهيزات، خدمات مشاوره‌اي و پيمانکاري در اين صنعت مي‌باشد.

     وزارت نيرو در اين بخش با سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، سازماندهي، هدايت و نظارت و با ايجاد بستر مناسب براي حضور مؤثر بخش غيردولتي، صنعت آب و برق كشور را در راستاي تحقق اهداف خود ياري رسانده و از اين طريق حقوق کليه ذي‌نفعان را رعايت مي‌نمايد.

      اين بخش فعاليت‌هاي خود را از گستره ملي به سطح بين‌المللي و به‌ويژه بازارهاي منطقه گسترش داده و با بهره‌گيري كارآمد از منابع انساني متعهد و متخصص در بخش‌هاي دولتي و غيردولتي مسئوليت خويش را در قبال رشد اقتصادي، توسعه زيرساخت‌ها و کارآفريني ايفا مي‌نمايد.


 

دريافت فايل متن وظايف و ماموريت‌ها