ارتباط با ما

شماره نمابر: 81606582 

آدرس پست الكترونيكي :          bazrasi-arzyabi (at) moe.gov.ir

آدرس سايت دفتر بازرسي و مديريت عملكرد: http://bazrasi-arzyabi.moe.gov.ir

سامانه ثبت و پيگيري شكايات: http://bazres.moe.gov.ir

آدرس پستي: تهران، خيابان وليعصر، ابتداي بزرگراه نيايش، روبروي درب جنوبي پارك ملت، ساختمان وزارت نيرو، طبقه سوم، بال شرقي كدپستي: 1996832611