نظرسنجي صنعت آب و برق

فرم زیر صرفا جهت جمع آوری نظرهای مردمی در مورد خدمات صنعت آب و برق و تهیه گزارشهای مدیریتی برای سازمان است

با تشكر از وقتي كه براي ارائه نظر خود صرف مي‌كنيد
فرم زير صرفاً جهت ارائه نظر در ارتباط با خدمات صنعت آب و برق است
متون ارسالي خارج از اين موضوع، متون نامفهوم و همچنين فرم‌هاي تكراري از يك آدرس (IP) 
به صورت خودكار حذف خواهد شد


* جنسيت:
* مكان مراجعه شما:

Now
چگونگي آشنايي با مراحل انجام كار در شركت:
در صورت عدم رضايت علت‌ها را مشخص نماييد:* براي انجام كار خود بيش از تعرفه‌هاي رسمي مبلغي پرداخت كرده‌ايد؟:
* براي انجام كار خود به سفارش و توصيه متوسل شده‌ايد؟:
* برخورد كاركنان با شما چگونه بوده است؟:
Enter security code:
 Security code