خدمات الکترونیکی > شناسنامه خدمات
ردیف شناسه خدمت عنوان خدمت بستر ارائه خدمت
1 13031443000 ارايه آمارهاي ثبتي صنعت آب و برق:
2 13031442000 توليد، بروزرساني و اشتراك‌گذاري اطلاعات مكاني در قالب سامانه جامع اطلاعات مكان محور:
3 13031444000 حمايت از اختراعات و نوآوري‌هاي حوزه آب و برق:
4 13031834000 صدور پروانه های صنعت برق:  
 1-4  13031834100

صدور پروانه احداث نیروگاه های بزرگ (متصل به شبکه بالاتر از 63 کیلوولت):

2-4 13031834101 صدور پروانه بهره برداری نیروگاه های بزرگ (متصل به شبکه بالاتر از 63 کیلوولت):
3-4 13031834102 صدور پروانه بهره برداری نیروگاه های تولید پراکنده (متصل به شبکه پایین تر از 63 کیلوولت):
4-4 13031834103 صدور پروانه صلاحیت بهره برداری و نگهداری از نیروگاه ها:
5-4 13031834104 صدور پروانه خرده فروشی برق:
6-4 13031834105 صدور پروانه توزیع نیروی برق:
7-4 13031834106 صدور پروانه صادرات و واردات برق:
8-4 13031834107 صدور پروانه مرکز توسعه تولید براکنده: