همايش تخصصي بررسي ابعاد شبكه‌هاي اجتماعي
برگزاري همايش از:1392/04/15
برگزاري همايش تا:1392/04/15
حوزه های موضوعی تحت پوشش:
محل برگزاری ---
برگزار کننده: پژوهشكده فناوري اطلاعات و ارتباطات
حامیان همایش:
مهلت ارسال مقاله: بيست ارديبهشت 92
سایت مرجع: پرتال وزارت نیرو
محورهای همایش: برگزاري همايش نيمه اول تيرماه 1392
وب سایت: http://www.cyberconf.ir