پنجمين كنفرانس منطقه اي تغيير اقليم
برگزاري همايش از:1394/11/05
برگزاري همايش تا:1394/11/06
حوزه های موضوعی تحت پوشش: تغييراقليم ، سازگاري با اقليم ، اقتصاد كم كربن ، معماري نوين
محل برگزاری تهران المپيك
برگزار کننده: سازمان هواشناسي كشور
حامیان همایش: وزارت نيرو
مهلت ارسال مقاله: 94/9/30
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
محورهای همایش:
وب سایت: RCCC.irimo.ir