جشنواره ملی فرهنگی هنری ایران ساخت
برگزاري همايش از:1395/10/16
برگزاري همايش تا:1395/10/18
حوزه های موضوعی تحت پوشش:
محل برگزاری
برگزار کننده: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
حامیان همایش:
مهلت ارسال مقاله: اول آذر ماه سال جاری
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
محورهای همایش:
وب سایت: www.iransaakht.ir