همایش بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری و توسعه پایدار در سواحل مکران
برگزاري همايش از:1395/11/04
برگزاري همايش تا:1395/11/05
حوزه های موضوعی تحت پوشش: زیرساختهای مالی اقتصادی ، نفت و گاز ، آب و برق ، حمل و نقل ، بنادر شهرسازی ، صنایع و معادن
محل برگزاری منطقه آزاد چابهار
برگزار کننده: دبیرخانه ستاد توسعه سواحل مکران
حامیان همایش: وزارت نیرو
مهلت ارسال مقاله:
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
محورهای همایش: زیرساختهای مالی اقتصادی ، نفت و گاز ، آب و برق ، حمل و نقل ، بنادر شهرسازی ، صنایع و معادن ، پتروشیمی ، شیلات و کشاورزی ، گردشگری و اکو توریسم دریایی 
وب سایت: http://mokrandevelopment.ir