چهارمین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی در صنعت آب و برق
برگزاري همايش از: 1396/09/22
برگزاري همايش تا: 1396/09/23
حوزه های موضوعی تحت پوشش:
محل برگزاری اراک- میدان امام خمینی(ره)- بلوار امام خمینی(ره)-کیلومتر۳ جاده خمین- شهرک دانشگاهی امیرکبیر
برگزار کننده: توزیع برق اراک
حامیان همایش:
مهلت ارسال مقاله: 20آبان 1396
سایت مرجع: فناوري اطلاعات مكاني
محورهای همایش:
  • بسترهای ICT و استقرار GIS

  • زیرساخت داده‌های مکانی(SDI)

  • کاربردی سازی سنجش از راه دور RS و کاداستر

  • نقش GISدر مدیریت مخاطرات محیطی و مدیریت سبز

  • کاربردی‌سازی سیستم اطلاعات مکانی GIS در فرآیندها

  • اثرات اقتصادی بکارگیری GISو نقش آن در اقتصاد مقاومتی
    وب سایت:     4gis.mpedc.ir/

وب سایت: