اولین کنفرانس بین المللی آب مجازی
برگزاري همايش از:1396/01/26
برگزاري همايش تا:1396/01/27
حوزه های موضوعی تحت پوشش:
محل برگزاری تهران، اتاق بازرگانی ایران
برگزار کننده: اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران-وزارت نيرو-وزارت جهاد کشاورزي -
حامیان همایش:
مهلت ارسال مقاله:
سایت مرجع: دفتر مديريت مصرف و ارتقاي بهره وري آب و آبفا
محورهای همایش:

۱- مفاهیم اولیه تجارت آب مجازی، چالشهای اخیر و ضرورت­های آن

۲- تجارت آب مجازی، شیوه­ها، ابزارها، زیرساخت­ها و استانداردها

۳- آب مجازی و امنیت غذایی

۴- نقش تجارت آب مجازی در پاسخ به بحران آب و اثرات تغییر اقلیم

۵- نقشه راه آب مجازی برای کشور میزبان

وب سایت: www.virtualwaterconf.com