کنگره بین المللی جامع حقوق ایران
برگزاري همايش از:1396/06/01
برگزاري همايش تا:1396/06/31
حوزه های موضوعی تحت پوشش:
محل برگزاری
برگزار کننده: مرکز همایش های توسعه داتیس
حامیان همایش:
مهلت ارسال مقاله: 1396/05/31
سایت مرجع: دفتر امور حقوقي
محورهای همایش:

Untitled-(1).pngمحورهای کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد نظارت حقوقی و حقوق شهروندی

 

*    نظارت و اجرای قوانین در دستگاه های اجرایی

*   ایجاد محیط و ساختار مناسب حقوقى، قضایى و ادارى براى تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله کشور

*    پیشگیرى از فساد ادارى و مبارزه با آن و تنظیم قوانین مورد نیاز

*    ایجاد قانون گرایی در دستگاه های اجرایی

*     اصلاح نظام ادارى و قضایى در جهت افزایش تحرک و کارآیى، بهبود خدمت رسانى به مردم، تامین کرامت و معیشت کارکنان

*    حقوق شهروندی

 • شناسایی چالش ها و موانع فراروی تحقق حقوق شهروندی و یافتن راهکارهای عملی در نظام حقوقی ایران
 • بررسی شاخص های کمی و کیفی به منظور پایش و ارزیابی فعالیت همه دستگاه های اجرایی در حوزه حقوق شهروندی
 • شناسایی و توصیف «حقوق شهروندی» و نظارت در جهت نهادینه کردن ان در دستگاههای اجرایی

 *   حقوق اساسی

 • نظام های حکومتی
 • حقوق و آزادی های فردی
 • تفسیر قانون اساسی

*    آگاهی مردم از قوانین کشور و ارتقای سیاست‌های کیفری

*     ساماندهی خدمات حقوقی در دستگاه‌های اجرایی به منظور به روز شدن سازمان حقوقی دولت

*     خدمات حقوقی در دستگاه های اجرایی

 • خدمات عمومی حقوقی
 • خدمات خصوصی حقوقی
  • گروه امور اجتماعی
  • گروه امور اقتصادی
  • گروه امور قضایی
  • گروه امور زیر بنایی
  • گروه امور سیاسی
 • گروه امور فرهنگی

*     ارتقاء، تقویت و اصلاح نظام حقوقی کشور

*     برانگیختن شوق عدالت طلبی و اعتماد درونی کارکنان دستگاه ها

*    حقوق و توسعه فرهنگی و سیاسی کشور

*     حقوق و توسعه اقتصادی و کسب و کار

 سایر محور ها

 •  

   

  • حقوق خصوصی

  1-    حقوق مدنی :

                         حقوق اشخاص

                         حقوق شخصیه

                          حقوق ارثیه

  2-    حقوق اموال :

                         حقوق قراردادی

                          مسئولیت مدنی

  3-    حقوق تجارت :

                          مشاغل تجاری

                         قراردادهای تجاری

                         شخص حقیقی تجاری ( تاجر)

                          موت تجاری ( ورشکستگی)

                         شخص حقوقی تجاری( شرکت های تجاری)

                          اسناد تجاری ( چک و سفته و برات و ...)

                         

  • حقوق جزا

  1-    حقوق جزای داخلی

   

  1-1            حقوق جزای عمومی :

  جرم

  مسئولیت کیفری

  مجازات

   

  1-2            حقوق جزای اختصاصی :

  جرائم علیه اشخاص

  جرائم علیه اموال

  جرائم علیه امنیت

  2-    حقوق جزای خارجی

   

  2-1 حقوق جزای فرا ملی

  2-2 حقوق کیفری بین الملل

  3-    علوم مُعین

   

  3-1   علوم جرم یابی :

                                   پزشکی قانونی

                                      پلیس علمی

  3-2  علوم جرم شناسی :

                                      روان شناسی کیفری

                                      جامعه شناسی کیفری

                                      زیست شناسی کیفری

  3-3    کیفرشناسی :

                                      علم اداره زندان­ها

                                      روان شناسی قضائی

                                      روانپزشکی قانونی

  • حقوق عمومی

  1-      حقوق اساسی :

   

         نظام­های حکومتی

         حقوق و آزادی­های فردی

         تفسیر قانون اساسی

   

   

  2-      حقوق اداری :

   

              اعمال اداری

           قراردادهای اداری

  3-      آئین دادرسی :

   

         آئین دادرسی مدنی

         آئین دادرسی کیفری

         آئین دادرسی اداری( در مورد ادارات دولتی)

        آئین دادرسی تجاری( مربوط به دعاوی حقوق تجارت)

  4-    حقوق ثبت

   

  5-      حقوق کار :

   

       کارگر

       کارفرما

       مراجع حل اختلاف

   

  6-      حقوق بانکی

   

  7-    حقوق بیمه

   

  • حقوق بین الملل

  1-    حقوق بین الملل عمومی :

   

                حقوق اساسی بین الملل

                                                   حقوق اداری بین الملل

           آئین دادرسی بین الملل

   

   

  2-    حقوق بین الملل خصوصی

   

  2-1 حقوق مدنی بین الملل :

                                                               تعارض قوانین

                           تعارض دادگاهها

                           تابعیت

  2-2 حقوق تجارت بین الملل

وب سایت: www.lawi.ir