فهرست لینک به صفحات "تماس با ما" زیرسایت های حوزه ستادی وزارت نیرو

فهرست لینک به صفحات "تماس با ما" زیرسایت های حوزه ستادی وزارت نیرو
خبري
روابط عمومي
دفتر بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات
اداره كل حراست
دفتر هماهنگي هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري
هيات مركزي گزينش
دفتر توسعه صادرات و صدور خدمات فني و مهندسي
دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل
ستاد بازسازی عتبات عالیات وزارت نیرو
معاونت برنامه‌ريزي و امور اقتصادي
دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
بانك اطلاعات مصوبات سفرهاي استاني هيات دولت
دفتر بررسي‌هاي اقتصادي و امور مجامع
اموال و دارايي‌هاي مازاد شركت‌هاي تابعه
تابلو اطلاعات شركت‌ها
دفتر تنظيم مقررات بازار آب و برق و خصوصي سازي
معاونت امور تحقيقات و منابع انساني
دفتر توسعه منابع انساني
دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
دفتر آموزش، تحقيقات و فناوري
دبيرخانه شوراي استاندارد
دفتر فناوري اطلاعات
مركز اطلاعات علمي، اسناد و كتابخانه
سرور جستجوي كتابخانه
فناوري اطلاعات مكاني
شبكه آمار و اطلاعات
معاونت آب و آبفا
كارگروه سيل و طغيان رودخانه
دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
دفتر مهندسي و معيارهاي فني آب و آبفا
دفتر نظام‌هاي بهره‌برداري و حفاظت آب و آبفا
معاونت برق و انرژي
دفتر برنامه ريزي كلان برق و انرژي
كميته ملي انرژي جمهوري اسلامي ايران
دفتر استانداردهاي فني، مهندسي، اجتماعي و زيست محيطي برق و انرژي
شوراي پايايي شبكه برق كشور
دفتر خصوصي سازي صنعت برق
-- سايت تخصصي محاسبه هزينه ترانزيت برق
هيات تنظيم بازار برق
دفتر بهبود بهره‌وري و اقتصاد برق و انرژي
تعرفه و قوانين و مقررات فروش برق
معاونت پشتيباني، حقوقي و امور مجلس
دفتر امور مجلس
دفتر امور حقوقي
اداره كل امور اداري و پشتيباني
معاملات
- دبيرخانه شوراي مركزي ورزش
امور ايثارگران
امور زنان و خانواده
گروه مطالعات مهندسی ارزش
امور فرهنگي
حوزه مقاومت بسيج شهيد عباسپور (ستاد وزارت نيرو)
مركز مقاومت بسيج وزارت نيرو
ستاد بزرگداشت شهید عباسپور
كانون بازنشستگان وزارت نيرو و صنعت آب و برق