اعضاي هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي - دوره دهم - سال دوم
1396/03/31
سایت مرجع: دفتر امور مجلس

هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي دوره دهم - سال دوم

 

رئيس: علی لاریجانی نماینده قم

نايب رئيس اول: مسعود پزشکيان نماينده تبريز،‌آذرشهر و اسکو

نايب رئيس دوم: علي مطهري نماينده تهران،‌ري،‌شميرانات،‌اسلامشهر و پرديس

ناظران: محمد آشوری تازیانی نماینده بندر عباس،‌بهروز نعمتي نماينده تهران،‌ري،‌شميرانات،‌اسلامشهر و پرديس و اسدالله عباسي نماينده رودسر و املش.
دبيران: سيداميرحسين قاضي‌زاده‌هاشمي نماينده مشهد و کلات، احمد اميرآبادي‌فراهاني نماينده قم، محمدحسين فرهنگي نماينده تبريز،‌اذرشهر و اس غلامرضا کاتب نماينده گرمسار، محمدعلي وکيلي نماينده تهران،‌ري،‌شميرانات،‌اسلامشهر و پرديس و اکبر رنجبرزاده نماينده اسدآباد.