فراخوان برگزاري اولين دوره آموزشي "آشنايي با داده‌كاوي"
1392/05/21
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-US=Statistical Network$}