پیش نویس چشم انداز طرح 25
1392/08/13
سایت مرجع: كانون بازنشستگان

  مقدمه :
 بمنظور جذب و ترغیب مشارکت کارکنان وزارت نیرو و صنعت آب و برق با سابقه بیش از 25 سال خدمت ، در جهت آشنایی و آگاهی از آتیه ایشان درهنگام بازنشستگی ومشارکت فکری و عملی در برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت کانون بازنشستگان خود ، پیشنهاد پذیرش عضویت افتخاری می گردد .
بر این اساس راهکار و مسیر راهیابی برای خدمت گذاری و اعتلای تکریم بازنشستگان میبایست فراهم گردد .


 اهداف :
جلب نظر کارکنان شاغل که هم اکنون در مسئولیت های خطیر اداری و اجرایی می باشند و تداوم خدمات ایشان موثر در تحقق طرح و هنگام بازنشستگی خواهد بود وتداوم توان فنی وتخصصی وفرصت بهره مند شدن ازانباشتگی اطلاعات فنی و تخصصی خواهد شد ، به منظور انتقال به نیروهای جوان با ایجاد اطاق فکر موثر در برنامه ریزی های پیش رو مورد نظر می باشد .

روش انجام و عملیات طرح :
صدور اطلاعیه عضویت افتخاری در کلیه مراکز فعالیت اداری اجرایی ستادی و صنعت آب و برق ، برای ثبت نام در کانون های ذیربط وتشکیل کمیته های هماهنگی طرح 25 در کلیه کانون های بازنشستگی وزارت نیرو و صنعت آب و برق .

- ایجاد بانک اطلاعاتی اعضاء افتخاری .

- ایجاد تشکل های فنی و تخصصی بر اساس رسته ها و رشته های شغلی و تحصیلی .

- بهره مند شدن از توان فنی و تخصصی تشکل ها در اوقات فراغت جهت مشارکت در انجام پروژه های مطالعاتی و تحقیقاتی و
  مشارکت در جلسات برنامه ریزی و بررسی طرحها و پروژه های مشاوره ای ، مطالعاتی و پژوهشی در صنعت آب و برق.

- گردآوری اطلاعات طرح 25 کانون های وابسته و مبادله اطلاعات با کانون مرکزی .

- برگزاری همایش های جمعی با مسئولین کانون ها ، تشکل ها ، اعضاء افتخاری و کلیه اعضاء در دوره های زمانی .

- انعکاس نتایج همایش ها و قطعنامه ها به مقامات مسئول در جهت اعلام حضور و فعالیت و درخواست حمایت های مالی و غیر نقدی با مشارکت دادن نیروهای فعال و پایا در برنامه ها، مشاوره وارائه خدمات ازطریق شخصیت های حقوقی ذیربط کانون ها.

گردش منابع و مصارف مالی :
منابع :

درخواست مساعدت برای اداره کانون ها از مدیریت ها و مسئولان وزارت نیرو و شرکت های تابعه از محل صرفه جویی و فروش ضایعات و یا تعهد فردی .

در اختیار قراردادن برخی از مراکز غیر انتفاعی و باشگاهی و غیره در جهت حمایت مالی کانون ها .

تخصیص حق عضویت ماهانه اعضاء افتخاری از طریق مدیریت های ذیربط و یا تعهد فردی .

دریافت هدایای نقدی و غیر نقدی جهت تامین بخشی از منابع مالی .

مصارف :

تخصیص هزینه های دوره ای جهت برگزاری همایش ها .

تخصیص کمک های بلاعوض و هدایا در مواقع خاص و تهیه و لوح تقدیرو تکریم.

تخصیص پاداش در جهت انگیزه تلاش و کوشش مسئولان .