اقدامات لازم جهت آمادگی در برابر زلزله
1393/10/24
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل

 اقدامات لازم جهت آمادگی در برابر زلزله

تهیه شده توسط: پژوهشکده بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله - سازمان آتش نشانی

 
  images-11.jpgindex-18.jpg  index-19.jpgimages-12.jpg