مطالعات پدافند غیرعامل؛ ارزیابی و مدیریت ریسک
1394/08/03
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل
مطالب ارائه شده در کارگاه آموزشی «مطالعات پدافند غیرعامل؛ ارزیابی و مدیریت ریسک» دومین همایش سالانه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو