کتاب های حوزه پدافند غیرعامل
1395/07/03
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل

 گزيده‌اي از قوانين و مقررات كشورها در حوزه پدافند غيرعامل:  جمهوري اسلامي ايران
تدوين: جلال نخعي - تدوين: افضل باقرزاده - زيرنظر: ابراهيم متقي - جهان جام جم - 172 صفحه - جلد 1 - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 150000 ريال
 
 
دومين همايش ملي معماري پايدار و توسعه شهري با رويكرد پدافند غيرعامل در معماري و شهرسازي
گردآورنده: محمد مظفري - گردآورنده: مسعود بيطرفان - عمارت پارس - 158 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1394 - 1500 نسخه - 160000 ريال
 
 
آشنايي با اصول و مفاهيم پدافند غيرعامل
تدوين: يدالله ساريخاني - جهان جام جم - 154 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 150000 ريال
 
 
پدافند غيرعامل در جنگ‌هاي نوين (ش.م.ه(
محمدحسين احمرلويي‌هريس - ويراستار: سيدامين حجازي - دانشكده علوم و فنون فارابي - 236 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 120000 ريال
 
 
جايگاه پدافند غيرعامل در نظم و امنيت استان سمنان
بهزاد پورنقدي - زيرنظر: سعيد كاميابي - ويراستار: مهزاد پورنقدي - بهزاد پورنقدي - 346 صفحه - وزيري (گالينگور) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 180000 ريال
 
 
ملاحظات پدافند غيرعامل در طراحي تاسيسات حياتي شهري
محمدرضا جهان‌تيغ‌پاك - سيدعلي طباطبائي‌خدادادي - ويراستار: محمدصادق اسكندري - بوستان حميد - 160 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1394 - 550 نسخه - 85000 ريال
 
 
طراحي الگوي مبلمان شهري چند منظوره (از منظر پدافند غيرعامل(
علي‌اكبر پوري‌رحيم - حسين خاني - مهدي بيطرفان - عمارت پارس،جهان جام جم - 316 صفحه - رحلي (شوميز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 280000 ريال
 
 
مباني و اصول پدافند غيرعامل
- سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي - 184 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 50000 ريال
 
 
تحليل فني ملاحظات پدافند غيرعامل در نيروگاه و پست برق
حميد اسكندري - بوستان حميد - 176 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1394 - 900 نسخه - 90000 ريال
 
 
نقش پدافند غيرعامل در نظم و امنيت استان كردستان
بهزاد پورنقدي - عليرضا قهرماني - زيرنظر: محمد جعفري - بهزاد پورنقدي - 316 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 160000 ريال
 
 
طراحي انبارهاي اقلام اساسي و ضروري با رويكرد پدافند غيرعامل
تدوين: سيده‌زهرا خراساني - تدوين: سيدباقر حسيني - عمارت پارس - 188 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 150000 ريال
 
 
تخليه و اسكان اضطراري در پدافند غيرعامل (مباني و تجارب(
سيدبهشيد حسيني - ويراستار: امين پژوهش‌جهرمي - دانشگاه صنعتي مالك اشتر - 164 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 107000 ريال
 
 
پدافند غيرعامل شهري (با تاكيد بر ژئوپليتيك(
حسن كامران - حسن حسيني‌اميني - آثار معاصر - 250 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 90000 ريال
 
 
پدافند غيرعامل در فضاي مجازي با رويكرد انتظامي
گردآورنده: بهزاد پورنقدي - ويراستار: سعيد كاميابي - بهزاد پورنقدي - 296 صفحه - رحلي (شوميز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 135000 ريال
 
 
ايمني و پدافند غيرعامل شهري
مصطفي محمدي‌ده‌چشمه - ويراستار: فتح‌الله شمسائي - ويراستار: عادل سواعدي - دانشگاه شهيد چمران - 352 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 150000 ريال
 
 
تاريخچه و آشنائي عمومي با پدافند غيرعامل و مباحث مرتبط
علي‌اكبر اخوان - مهدي روشندل - انسيه موذني - لوح‌نگار - 176 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 60000 ريال
 
 
پدافند غيرعامل در ايران باستان
فاروق صفي‌زاده - ويراستار: رضا كاظمي - مهر نوروز - 304 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1393 - 1200 نسخه - 120000 ريال
 
 
پدافند غيرعامل در كاروان‌هاي نظامي
مترجم: سيدنواب موسوي - مترجم: محمدهادي باليده - ويراستار: حميدرضا رفعتي - دانشكده علوم و فنون فارابي - 180 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 90000 ريال
 
 
كاربرد نرم‌افزار ArcGIS در پدافند غيرعامل
عبدالله سيف - محمدعلي عرفان - سينا صلحي - كنكاش - 132 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 70000 ريال
 
 
پدافند غيرعامل و امنيت در فضاي سايبري
مرتضي واحدي - مجيد نصراصفهاني - ويراستار: فريد فريدون‌نژاد - دانشكده علوم و فنون فارابي - 288 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 100000 ريال
 
 
بررسي اثرات امواج الكترومغناطيس و پدافند غيرعامل در مقابل آن
حسين خوش‌عمل - ويراستار: عليرضا موسوي - مركز آموزشي و پژوهشي شهيد سپهبد صياد شيرازي - 100 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 50000 ريال
 
 
پدافند غيرعامل در جنگ‌هاي نوين
حسن نوبخت - دانشكده علوم و فنون فارابي - 218 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 50000 ريال
 
 
پدافند غيرعامل
تهيه كننده: جلال رضايي - تهيه كننده: محمدرسول سنبلي - ويراستار: شكراله خسروي - دانشگاه افسري امام علي (ع) - 182 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1393 - 3000 نسخه - 50000 ريال
 
 
دستاوردهاي شركت آب و فاضلاب استان تهران در حوزه مديريت بحران و پدافند غيرعامل
تدوين: محمدرضا احمدنسب - تدوين: سيد حميدرضا شريف‌واقفي - پويه مهر اشراق - 300 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه
 
 
رزمايش و سناريونويسي پدافند غيرعامل
حميد اسكندري - بوستان حميد - 112 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1393 - 1400 نسخه - 75000 ريال
 
 
پدافند غيرعامل در حوزه بهداشت و درمان
گردآورنده: احمد عامريون - گردآورنده: عيسي مالمير - گردآورنده: علي عقيقي - سازمان بسيج جامعه پزشكي - 150 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 80000 ريال
 
 
بانك سؤالات آزمون‌هاي پدافند غيرعامل
حميد اسكندري - بوستان حميد - 64 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1393 - 1300 نسخه - 50000 ريال
 
 
پدافند غيرعامل دريايي
غلامرضا طحاني - احمد صفري‌نژاد - دانشكده فرماندهي و ستاد ارتش جمهوري اسلامي ايران، موسسه چاپ و انتشارات - 182 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 80000 ريال
 
 
نقش مردم در پدافند غيرعامل ويژه مداحان
تدوين: محسن فردرو - تدوين: نجمه خديوي - تدوين: مريم علاءالديني - نبوي - 120 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 60000 ريال
 
 
آشنايي با پدافند غيرعامل ويژه مبلغان ديني
تهيه و تنظيم: محسن فردرو - تهيه و تنظيم: مريم علاءالديني - تهيه و تنظيم: نجمه خديوي - نبوي - 108 صفحه - پالتويي (شوميز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 55000 ريال
 
 
تهديدشناسي و بصيرت ديني در پدافند غيرعامل ويژه قاريان قرآن كريم
تهيه و تنظيم: محسن فردرو - تهيه و تنظيم: نجمه خديوي - تهيه و تنظيم: مريم علاء‌الديني - نبوي - 120 صفحه - پالتويي (شوميز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 60000 ريال
 
 
مقدمه‌اي بر مباني نظري پدافند غيرعامل با رويكرد تهديدات جديد
گردآورنده: غلامرضا جلالي‌فراهاني - ويراستار: علي‌اكبر پوري‌رحيم - ويراستار: سيدمحمدباقر موسوي - دانشگاه جامع امام حسين (ع) موسسه چاپ و انتشارات - 220 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 70000 ريال
 
 
مقدمه‌اي بر روش و مدل برآورد تهديدات در پدافند غيرعامل
گردآورنده: غلامرضا جلالي‌فراهاني - ويراستار: حسن قبوليان - ويراستار: سيدمحمدباقر موسوي - دانشگاه جامع امام حسين (ع) موسسه چاپ و انتشارات - 180 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 60000 ريال
 
 
مروري بر مباني مقدماتي پدافند غيرعامل به همراه گزارش اجمالي همايش مباني پدافند غيرعامل در حوزه
گردآورنده: هوشنگ بازوند - گردآورنده: مهدي عسگري - شهرآرا - 56 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1392
 
 
فضاي سايبر، ژئوپليتيك و قدرت هوشمند از منظر پدافند غيرعامل
افشين متقي - امير محسن‌زادگان - حسن حسيني‌اميني - سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي - 90 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 45000 ريال
 
 
دانستني‌هاي پدافند غيرعامل ويژه دوره عمومي مديران و كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي
حميد اسكندري - ويراستار: غلامرضا جلالي‌فراهاني - ويراستار: فاطمه آقائي - بوستان حميد - 216 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1392 - 1500 نسخه - 90000 ريال
 
 
پدافند غيرعامل (رويكرد هوايي)، تهديدات فرامنطقه‌اي
حميد محمدحسين - داود آذر - ارتش جمهوري اسلامي ايران، دانشكده فرماندهي و ستاد آجا - 230 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 65000 ريال
 
 
طرح‌ريزي و مكان‌يابي واحدهاي صنعتي بر مبناي پدافند غيرعامل
مهدي كرباسيان - آتوسا آسياباني - سعيد عابدي - دانشگاه صنعتي مالك اشتر - 468 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 255000 ريال
 
 
كاربرد پدافند غيرعامل در ژئوپليتيك و برنامه‌ريزي شهري (شهرستان شهريار(
تدوين: حسن حسيني‌اميني - تدوين: طاهر پريزادي - ويراستار: جواد جعفريان - آثار معاصر - 320 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1392 - 500 نسخه - 180000 ريال
 
 
پدافند غيرعامل، مديريت فرهنگ و رسالت رسانه‌ها "با تاكيد بر ديدگاه‌هاي مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا"
مهران صمدي - عزيز جوانپور - ياس نبي - 190 صفحه - پالتويي (شوميز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه
 
 
پدافند غيرعامل، اجتماع و خانواده "با تاكيد بر ديدگاه‌هاي مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا"
مهران صمدي - عزيز جوانپور - ياس نبي - 156 صفحه - پالتويي (شوميز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه
 
 
ارتباط مسائل اجتماعي و فرهنگي در پدافند غيرعامل (از ديدگاه قرآن) (كتاب سوم)
سيدعلي‌اكبر مسعودپور - ويراستار: ناهيد امن‌پور - سيب سبز - 264 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 45000 ريال
 
 
عمليات جنگ رواني در پدافند غيرعامل (از ديدگاه قرآن(
سيدعلي‌اكبر مسعودپور - ويراستار: ناهيد امن‌پور - سيب سبز - 176 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 55000 ريال
 
 
نقش پدافند غيرعامل در امنيت و اقتدار ملي (از ديدگاه قرآن(
سيدعلي‌اكبر مسعودپور - ويراستار: ناهيد امن‌پور - سيب سبز - 128 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 35000 ريال
 
 
پدافند غيرعامل:  از تصميم‌سازي تا تصميم‌گيري مديران
محمد جعفري - ويراستار: صفي‌اله هفتاني - ويراستار: سيدابراهيم آخوندي - مركز آموزشي و پژوهشي شهيد سپهبد صياد شيرازي - 258 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 82000 ريال
 
 
مهندسي پدافند غيرعامل در فناوري اطلاعات (امنيت به روش پيشگيري الكترونيكي(
حميد دوست‌محمديان - مريم سادات فاضلي - ديباگران ‌تهران - 420 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1392 - 500 نسخه - 180000 ريال
 
 
واژگان پدافند غيرعامل انگليسي - فارسي
محمدرضا كاظم‌نيا - عبدالرضا رستمي - پژمان سيف‌اللهي - قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء، قرب نوح (ع) - 164 صفحه - جلد 2 - وزيري (گالينگور) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 120000 ريال
 
 
مباني برنامه‌ريزي و طراحي شهر امن از منظر پدافند غيرعامل
مصطفي فرزام‌شاد - مجتبي عراقي‌زاده - ويراستار: امير محمودزاده - علم آفرين،هماي رحمت - 204 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 150000 ريال
 
 
پدافند غيرعامل در حوادث راديو اكتيو
غلامرضا چالوك - نويد كليني - ويراستار: فاطمه شيخ‌كراني - تات(وابسته به موسسه فرهنگي هنري دي‌ باذر) - 208 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 60000 ريال
 
 
بررسي پدافند غيرعامل در سده‌هاي خاكي و علل خرابي‌هاي آن‌ها
سيدعظيم حسيني - حميدرضا منيري‌ابيانه - عصر كنكاش - 142 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1392 - 500 نسخه - 70000 ريال
 
 
پدافند غيرعامل در حوزه سايبر
حسين خوش‌عمل - ويراستار: ميثم روحاني - مركز آموزشي و پژوهشي شهيد سپهبد صياد شيرازي - 166 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 65000 ريال
 
 
مديريت پدافند غيرعامل
محمد حسن‌پور - جمشيد نري‌ميسا - راضيه پورقربان - دهسرا - 280 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1392 - 5000 نسخه - 95000 ريال
 
 
پدافند غيرعامل
فرشيد رحيمي - مانز - 260 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1391 - 500 نسخه - 55000 ريال
 
 
استاندارد مديريت كيفيت پدافند غيرعامل
علي‌اكبر پوري‌رحيم - امير محمودزاده - سيدجواد هاشمي‌فشاركي - پارس‌ضياء،علم آفرين - 72 صفحه - پالتويي (شوميز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 28000 ريال
 
 
راهنماي مبحث بيست و يكم مقررات ملي ساختمان (پدافند غيرعامل(
تدوين: سيدجواد هاشمي‌فشاركي - بوستان حميد - 136 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1391 - 1500 نسخه - 60000 ريال
 
 
پدافند غيرعامل و مردم مباني دفاع مردمي
سيدمحمد حسيني‌يگانه - ويراستار: كاظم زرين - كلك زرين - 112 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1391 - 500 نسخه - 45000 ريال
 
 
دانستني‌هاي پدافند غيرعامل ويژه دوره عمومي مديران و كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي
حميد اسكندري - ويراستار: غلامرضا جلالي‌فراهاني - بوستان حميد - 216 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 85000 ريال
 
 
فرهنگ واژگان موضوعي پدافند غيرعامل
حميد اسكندري - محمدصادق اسكندري - بوستان حميد - 208 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 90000 ريال
 
 
آشنايي با اصول و مباني پدافند غيرعامل
حميد دوست‌محمديان - فارسيران - 138 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1391 - 500 نسخه - 75000 ريال
 
 
پدافند غيرعامل- بايدها و نبايدها، از جنگ سايبري تا پدافند غيرعامل
مجيد ملكان - كردگاري - 76 صفحه - پالتويي (شوميز) - چاپ 1 سال 1391
 
 
پدافند غيرعامل- بايدها و نبايدها:  رسالت رسانه‌نگاران در حوزه پدافند غيرعامل كشور
سعيد جابري‌انصاري - كردگاري - 92 صفحه - پالتويي (شوميز) - چاپ 1 سال 1391 - 500 نسخه - 16000 ريال
 
 
پدافند غيرعامل- بايدها و نبايدها:  پدافند غيرعامل و تكنولوژي‌هاي ارتباطي
عليرضا جماعت‌لو - كردگاري - 76 صفحه - پالتويي (شوميز) - چاپ 1 سال 1391 - 500 نسخه - 16000 ريال
 
 
پدافند غيرعامل- بايدها و نبايدها:  پدافند غيرعامل، نخبگان و اتاق‌هاي ايده‌پرداز جنگ نرم
هادي ابراهيمي‌كياپي - كردگاري - 78 صفحه - پالتويي (شوميز) - چاپ 1 سال 1391 - 500 نسخه - 16000 ريال
 
 
پدافند غيرعامل- بايدها و نبايدها:  بستر اينترنت و چالش‌هاي امنيتي، سياسي و ... (مطالعه موردي جاسوسي شبكه اشلون(
سعيد جابري‌انصاري - كردگاري - 90 صفحه - پالتويي (شوميز) - چاپ 1 سال 1391 - 500 نسخه - 16000 ريال
 
 
 
پدافند غيرعامل- بايدها و نبايدها:  سياستگذاري جامع در قبال شبكه‌هاي اينترنتي
سيدمجتبي حسيني - كردگاري - 84 صفحه - پالتويي (شوميز) - چاپ 1 سال 1391 - 500 نسخه - 16000 ريال
 
 
پدافند غيرعامل و تهديدات بيولوژيك
علي كرمي - بوستان حميد - 168 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 60000 ريال
 
 
خلاصه مقالات همايش منطقه‌اي پدافند غيرعامل خراسان جنوبي 27 و 28 ارديبهشت 1391
به‌اهتمام: حامد درايتي - به‌اهتمام: مجتبي نيك‌رهي - محمدعلي گنجي‌فرد - روناس - 360 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه
 
 
پدافند غيرعامل در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي
محمد بهزادي - غلامحسين پرمون - پدرام مطلق - فن‌آوران - 96 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 40000 ريال
 
 
فرهنگ واژگان و اصطلاحات پدافند غيرعامل در قرآن كريم به زبان عربي و فارسي
مهدي اميني - سفير اردهال - 462 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1391 - 1100 نسخه - 140000 ريال
 
 
پدافند غيرعامل هسته‌اي:  معماري پناهگاه
محمدمهدي هاديان - يزدا - 360 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1391 - 1100 نسخه - 150000 ريال
 
 
نگاهي به تهديدات نوين و نقش بسيج در حوزه‌ي پدافند غيرعامل
تدوين: غلامرضا جلالي - بوستان حميد - 72 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1390 - 2500 نسخه - 30000 ريال
 
 
جنگ اقتصادي و پدافند غيرعامل
تدوين: غلامرضا جلالي - گردآورنده: محمد شامحمدي - بوستان حميد - 80 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1390 - 2500 نسخه - 30000 ريال
 
 
رسانه و پدافند غيرعامل به همراه نگرشي از ارزش‌هاي خلق شده در دفاع مقدس
تدوين: غلامرضا جلالي - گردآورنده: محمد شامحمدي - بوستان حميد - 96 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1390 - 2500 نسخه - 40000 ريال
 
 
پدافند غيرعامل و تهديدات نوين
تدوين: غلامرضا جلالي - بوستان حميد - 104 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1390 - 2500 نسخه - 40000 ريال
 
 
كليات پدافند غيرعامل
گردآورنده: رحمان ياسي - ويراستار: حسين صادقي - دانشگاه امام صادق (ع) - 420 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1390 - 1500 نسخه - 75000 ريال
 
 
مديريت بحران و پدافند غيرعامل در سيستم‌هاي تامين آب
ولي علي‌پور - ليلا رضائي - سيبستان - 170 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 47500 ريال
 
 
دانستني‌هاي پدافند غيرعامل ويژه دوره عمومي سطح 2 (سطح كاردان و متصدي(
گردآورنده: حميد اسكندري - ويراستار: غلامرضا جلالي‌فراهاني - بوستان حميد - 136 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1390 - 2500 نسخه - 50000 ريال
 
 
آشنايي با پدافند غيرعامل (مقاومت ملي پايدار(
گردآورنده: حميدرضا كفاش - گردآورنده: غلامرضا حميدزاده - علم آفرين،موسسه‌ فرهنگي‌ مدرسه ‌برهان - 152 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1390 - 40000 نسخه - 15000 ريال
 
 
آشنايي با پدافند غيرعامل
امير محمودزاده - سعيد پيراسته - ويراستار: زينب‌سادات نظام‌الدين - علم آفرين - 88 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 16000 ريال
 
 
مباحث پدافند غيرعامل:  آشنايي مقدماتي با پدافند غيرعامل (ويژه مديران، كارشناسان و دانشجويان(
تدوين: حميد اسكندري - ويراستار: غلامرضا جلالي‌فراهاني - بوستان حميد - 56 صفحه - جلد 1 - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1390 - 2500 نسخه - 17000 ريال
 
 
مباحث پدافند غيرعامل:  آمايش سرزمين از منظر پدافند غيرعامل
گردآورنده: حميد اسكندري - ويراستار: غلامرضا جلالي‌فراهاني - بوستان حميد - 56 صفحه - جلد 5 - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1390 - 2500 نسخه - 17000 ريال
 
 
مقدمه‌اي بر مكان‌يابي براساس ملاحظات پدافند غيرعامل
مهدي كرباسيان - احمد سلامي - ياسين طالب - دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف‌آباد - 136 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 30000 ريال
 
 
چكيده مقالات اولين كنفرانس علمي پدافند غيرعامل و سازه‌هاي مقاوم
سازمان مسكن و شهرسازي استان مازندران - دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل - مركز انتشارات‌ توسعه ‌علوم - 140 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه
 
 
مهندسي پدافند غيرعامل شبكه‌هاي كامپيوتري (مرجعي براي درس شبكه‌هاي كامپيوتري(
ناصر مديري - منيرسادات شاه‌ولايتي - مهرگان قلم - 280 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 70000 ريال
 
 
تروريسم و پدافند غيرعامل
محمدرضا كاظم‌نيا - عبدالرضا رستمي - مقدمه: مصطفي متدين - قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء، قرب نوح (ع) - 190 صفحه - وزيري (گالينگور) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 100000 ريال
 
 
اقدامات حياتي پايه و كمكهاي اوليه به همراه مباني پدافند غيرعامل
گروه طب اورژانس دانشكده پزشكي - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي - 116 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1390 - 5000 نسخه - 32000 ريال
 
 
 
مفاهيم بنيادين در پدافند غيرعامل با تاكيد بر شهر و ناحيه
تدوين: حسن حسيني‌اميني - تدوين: طاهر پريزادي - موسسه انديشه كهن‌پرداز - 80 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 25000 ريال