عناوین دوره های آموزشی پیشنهادی برای پرسنل دفتر
1396/01/29
سایت مرجع: دفتر محيط زيست، ايمني،‌ بهداشت و امور اجتماعي
دوره های پیشنهادی دفتر محیط زیست، ایمنی، بهداشت و امور اجتماعی
ردیف کد دوره عنوان دوره
1 2168 ارزیابی طرحها و پروژه ها
2 1568 اصول برنامه ریزی در مدیریت منابع آب
3 1161 پایش کیفی آب
4 1256 حل و فصل اختلاف دستگاههای اجرایی
5 Tgcm-1064 مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک
6 Tgcm-1074 آشنایی با قوانین و مقررات ارتقاء سلامت اداری
7 Tgcm-1071 راهنمای سفیران سلامت
8 Tgcm-1076 حقوق شهروندی
9 1963 تکنیکهای سنجش و اندازه گیری
10 8394 فن بیان و سخنوری
11 8420 مدیریت جلسات عمومی
12 8729 مدلهای تصمیم گیری در مدیریت
13 8007 اصول بازار سرمایه
14 8529 اصول برنامه ریزی
15 8570 انواع سرمایه گذاری و تامین مالی
16 9155 پاسخگویی و مسئولیت پذیری
17 3120 تیم کاری و کارگروهی
18 8631 تفکر سیستمی
19 8771 تکنیکها و ابزارها مستند سازی تجربیات
20 7050 سیستمهای برنامه‌ریزی منابع سازمان ERP
21 49164 پیشگیری از بیماریهای عضلانی-اسکلتی
22 9171 مذاکره حرفه ای
23 9174 برنامه ریزی جامع
24 5000 اصول گزارش نویسی
25 8059 آشنایی با قوانین و مقررات آموزش منابع انسانی بخش دولت
26 8693 شناخت قوانین و مقررات حقوقی قراردادها و پیمانها
27 8771 تکنیک ها و ابزارهای مستندسازی تجربیات
28 1055 پیشگیری و کنترل عوامل بیماری های قلبی
29 9170 سرمایه اجتماعی