7-امکان سنجی احداث نیروگاه های گازی
1396/05/03
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي