هزينه آموزش کارکنان وظيفه مامور (امريه)
1397/02/25
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
هزينه آموزش کارکنان مامور در وزارت نيرو در سال 1397 طي نامه 8/310/2/15 مورخ 96/12/27 ستاد کل نيروهاي مسلح به اين وزارتخانه ابلاغ گرديده است. براي اطلاع از مفاد آن فايل زير را دانلود نماييد.