ترکیب اعضای شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت نیرو
1398/08/01
سایت مرجع: {$=دفتر توسعه مديريت و تحول اداري|en-us=Management Development and Administrative Transformation Office $}
نام و نام خانوادگي سمت سازماني
آقاي رضا اردكانيان وزير نيرو
آقاي همت علي شاه نظري نماينده سازمان اداري و استخدامي كشور
آقای محمد صالح اولياء معاون امور تحقيقات و منابع انساني وزارت نيرو
آقای رضا انجم شعاع معاون حقوقي،پشتيباني و مجلس وزارت نيرو
آقای محسن  بختيار معاون برنامه ريزي و اقتصادي  وزارت نيرو
آقای قاسم  تقی زاده خامسی معاون آب و آبفا وزارت نيرو
آقای همايون  حائري معاون برق و انرژي وزارت نيرو
آقای محمد حسن متولی زاده مديرعامل شركت مادر تخصصي توانير
آقای محمد حاج رسوليها مديرعامل شرکت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران
آقای  حميدرضا جانباز مديرعامل شرکت مادر تخصصي مهندسي آب و فاضلاب کشور
آقای محسن  طرزطلب مدير عامل شرکت  مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي
آقای مجتبي نيک روش مدير كل دفتر وزارتي وزارت نيرو
آقای مرتضي بخشایش مدير كل دفتر توسعه مديريت و تحول اداري وزارت نيرو
خانم آزرم دهستانی منفرد مدیرکل دفتر فناوري اطلاعات و آمار وزارت نيرو
آقای اسماعيل درويشي سرپرست دفتر آموزش،تحقيقات و فن آوري وزارت نيرو
آقای  محمد علي رفیعی مدير كل دفتر  توسعه منابع انساني وزارت نيرو
آقای فريد حسين نوری مدیرکل دفتر بازرسي و مديريت عملكرد وزارت نيرو
آقای حميد محسنی رئيس مركز حراست وزارت نيرو