تاريخ به‌روزرساني: 06/ 05/ 99

جملات برگزيده بزرگان علم مديريت ( لطفا براي مشاهده جملات در اينجا كليك نماييد.)
1398/11/27
سایت مرجع: {$=دفتر توسعه مديريت و تحول اداري|en-us=Management Development and Administrative Transformation Office $}

1b-(5).gif ارتباطات
1a-(3).png مهم ‌ترين كار در ارتباطـات شنيدن چيزهايي است كه بيان نشده‌‌اند. (پيتر دراكر)

1b-(2).gif استراتژي
1a-(1).pngماهيت استراتژي، انتخاب چيزها و كارهايي است كه نبايد انجام شوند. (مايكل پورتر)

1b-(3).gif مديريت تحول
1a-(2).png تغيير كنيد، قبل از اينكه مجبور به تغيير شويد. (جك ولش)


1b-(8).gif مديريت دانش
1a-(6).png بی سوادان قرن ۲۱ کسانی نیستند که نمی توانند بخوانند و بنویسند بلکه کسانی هستند که نمي‌توانند بیاموزند، آموخته‌ها را كنار بگذارند و دوباره بیاموزند. (الوين تافلر)

1b-(7).gif مديريت سيستم
1a-(5).png شما براي مديريت اثربخش يك سيستم بيش از هر چيز نيازمند تمركز بر  روي  تعاملات بين اجزاي آنها هستيد تا بررسي جداگانه رفتار هر يك از آنها . (راسل ايكاف)

1b-(6).gif موفقيت
1a-(4).png قبل از اینکه رهبر شوید، تمام موفقیت شما در رشد دادن خودتان است، ولي بعد از اینکه رهبر شدید، موفقيت شما در رشد دادن ديگران است. (برگرفته از كتاب آيين پيروزي (جك ولش))